Exception in template (Designs\Nh1816\Forms/Form\AdvisorForm.cshtml): System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.cafefaceee.Execute()
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
   at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@inherits Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateBase<Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateModel<Dynamicweb.Rendering.Template>> @{ string formCssClass = GetString("Form.CssClass"); string formSystemFields = GetString("Form.SystemFields"); bool formLabelBold = GetBoolean("Form.LabelBold"); bool formLabelOverField = GetBoolean("Form.LabelOverField"); string formId = GetString("Form.HtmlId"); string formOnSubmit = GetString("Form.OnSubmit"); string formSpamScript = GetString("Form.SpamScript"); string formAction = GetString("Form.Action"); int formColumnShiftFormFieldID = GetInteger("Form.ColumnShiftFormFieldID"); string formLabelRequired = GetString("Form.LabelRequired"); int formMaxSubmits = GetInteger("Form.MaxSubmits"); int formSubmitCount = GetInteger("Form.SubmitCount"); string formLabelClass = (formLabelBold) ? " strong" : ""; string submitbuttoncontrol = ""; if (formMaxSubmits > 0 && formSubmitCount >= formMaxSubmits) { <text>@GetString("Form.MaxSubmitsReachedText")</text> } else { <section class="userform"> <p class="userform__mandatory"><span class="userform__mandatory--star">*</span> Verplichte velden</p> <div class="userform-area fullwidth"> <form method="post" action="@formAction" enctype="multipart/form-data" class="@formCssClass information-form checkbox-error-message advisors-form" id="@formId" onsubmit="@formOnSubmit"> @formSystemFields <input type="hidden" id="ActualPageID" name="ActualPageID" value="@GetString("ActualPageID")" /> <div class="formtable"> @if (formColumnShiftFormFieldID > 0) { @GetStartTable(); } @foreach (LoopItem field in GetLoop("Fields")) { int fieldId = field.GetInteger("Field.ID"); string fieldHtmlId = field.GetString("Field.HtmlId"); string fieldName = field.GetString("Field.Name"); string fieldControl = field.GetString("Field.Control"); string fieldDescription = field.GetString("Field.Description"); bool fieldIsButton = field.GetBoolean("Field.IsButton"); bool fieldIsOther = field.GetBoolean("Field.IsOther"); bool fieldIsHidden = field.GetString("Field.Type").Equals("Hidden"); bool fieldRequired = field.GetBoolean("Field.Required"); string requiredImage = fieldRequired ? "*" : string.Empty; string fieldType = field.GetString("Field.Type"); int count = 0; if (!(fieldType == "Submit") && !(fieldType == "CheckBoxList") && !(fieldType == "Time") && !(fieldType == "Datetime") && fieldType != "Hidden") { <div class="fieldRow"> <div> @if (!fieldIsButton && !fieldIsOther) { <label class="@formLabelClass" for="@fieldHtmlId">@fieldName <span class="required-icon">@requiredImage</span></label> } @fieldControl </div> </div> <div class="descriptionRow"> <div class="descriptionCell"><small>@fieldDescription</small></div> </div> } /* Checkbox fields */ else if (fieldType == "CheckBoxList") { <div class="fieldRow" id="errorLabelCheckbox"> <div class="left-column__label"> <label class="@formLabelClass" for="@fieldHtmlId">@fieldName <span class="required-icon">@requiredImage</span></label> </div> <div class="row"> @foreach (LoopItem option in GetLoop("Options")) { int optionID = option.GetInteger("Option.ID"); string optionLabel = option.GetString("Option.Value"); string leftSide = "<div class='left-column__left col-lg-6 col-md-6 col-xs-12'>"; string rightSide = "<div class='left-column__right col-lg-6 col-md-6 col-xs-12'>"; string closeDiv = "</div>"; string checkboxValue = option.GetString("Option.Value"); if ((count % 2) == 0) { @leftSide; } else { @rightSide; } <div class='left-column__unit'> <label class="left-column__unit-label" for='Watvoorsoortoffertewiltu@(optionID)'> @{ switch (checkboxValue) { case "Auto": <i class='fontello fontello-car'></i> break; case "Aansprakelijkheid": <i class='fontello fontello-pointing-finger'></i> break; case "Caravan": <i class='fontello fontello-caravan'></i> break; case "Reis": <i class='fontello fontello-palm'></i> break; case "Inboedel": <i class='fontello fontello-inboedel_verzekering'></i> break; case "Woonhuis": <i class='fontello fontello-home'></i> break; case "Rechtsbijstand": <i class='fontello fontello-rechtsbijstand'></i> break; case "Ongevallen": <i class='fontello fontello-leven-welzijn'></i> break; case "Bestelauto": <i class='fontello fontello-truck'></i> break; case "Oldtimer": <i class='fontello fontello-oldtimer'></i> break; case "Verkeersrechtsbijstand": <i class='fontello fontello-rechtsbijstand'></i> break; case "Motor": <i class='fontello fontello-motorcycle'></i> break; case "Bromfiets": <i class='fontello fontello-scooter'></i> break; case "Gezinsrechtsbijstand": <i class='fontello fontello-rechtsbijstand'></i> break; case "Mobiel bungalow": <i class='fontello fontello-mobiele-bungalow'></i> break; case "Kostbaarheden": <i class='fontello fontello-kostbaarheden'></i> break; case "Camper": <i class='fontello fontello-camper'></i> break; case "Pleziervaartuig": <i class='fontello fontello-pleziervaartuig'></i> break; case "Uitvaart": <i class='fontello fontello-uitvaart'></i> break; default: break; } } <input type='checkbox' id='Watvoorsoortoffertewiltu@(optionID)' name='Watvoorsoortoffertewiltu' class='checkboxGrid' value='@optionLabel' /> @optionLabel </label> </div> @closeDiv count++; } <label for="Watvoorsoortoffertewiltu" generated="true" class="errorTxt"></label> </div> </div> } /* Bootstrap DateTimePicker Eonasdan */ else if (fieldType == "Time") { <div class="fieldRow" id='timepickerError'> <div> @if (!fieldIsButton && !fieldIsOther) { <label class="@formLabelClass" for="@fieldHtmlId">@fieldName <span class="required-icon">@requiredImage</span></label> } <div class='input-group date' id='timepicker'> <input type='text' class="" name="@fieldName" id="@fieldHtmlId" /> <span class="input-group-addon right-column__block"> <span class="fa fa-clock-o right-column__block--glyph"></span> </span> </div> </div> </div> } else if (fieldType == "Datetime") { <div class="fieldRow"> <div> @if (!fieldIsButton && !fieldIsOther) { <label class="@formLabelClass" for="@fieldHtmlId">@fieldName <span class="required-icon">@requiredImage</span></label> } <div class='input-group date' id='datepicker'> <input type='text' class="" name="@fieldName" id="@fieldHtmlId" readonly="readonly" /> <span class="input-group-addon right-column__block"> <span class="fa fa-calendar right-column__block--glyph"></span> </span> </div> </div> </div> } else if (fieldType == "Hidden") { if (fieldName.Equals("Naam kantoor")) { <input type="hidden" id="Naamkantoor" name="Naamkantoor" value="@(Pageview.Page.Item["OfficeName"])" /> } if (fieldName.Equals("E-mailadres kantoor")) { <input type="hidden" id="Emailadreskantoor" name="Emailadreskantoor" value="@(Pageview.Page.Item["ContactEmail"])" /> } } else { submitbuttoncontrol = fieldControl; } if (formColumnShiftFormFieldID == fieldId) { @GetShiftColumn(); <hr class="forms-line-mobile" /> } } @if (formColumnShiftFormFieldID > 0) { @GetEndTable(); } <hr class="forms-line-desktop" /> <div class="row"> <div class="col-xs-12"> <div class="submit-button"> @submitbuttoncontrol </div> </div> </div> </div> </form> </div> </section> } } @functions { private string GetStartTable() { return "<div class='left-column'>"; } private string GetShiftColumn() { return "</div><div class='right-column'>"; } private string GetEndTable() { return "</div>"; } }

* Verplichte velden* Verplichte veldenKomende projecten
23-6-2017
CSV handbalt non-stop - Castricum
24-6-2017
Samen zeilen is voor iedereen! - Hoorn
8-7-2017
Koken, eten, daten en bewegen - Assendelft
8-7-2017
Batavia Petanque Toernooi - Apeldoorn
9-7-2017
A Local Swim - Schagen
16-7-2017
Gerben van Schijndel Toernooi - Maren Kessel
27-7-2017
Hassailt - Hasselt
23-6-2017
CSV handbalt non-stop - Castricum

CSV handbalt non-stop

Tijdens dit handbaltoernooi spelen 20 fanatieke handballers 24 uur non-stop 24 wedstrijden tegen 24 tegenstanders voor Stichting Welzijn Castricum. Het 'non-stop' handbal evenement is ontstaan vanuit de 200 jaar actie van Nh1816 en wordt gehouden in Sporthal de Bloemen in Castricum. 

24-6-2017
Samen zeilen is voor iedereen! - Hoorn

Samen zeilen is voor iedereen!

Een Nh1816 medewerkster is nauw betrokken bij de zeeverkenners uit Hoorn, ook bekend als Waterscouting Vaandrig Peetoom Vendel. Deze vereniging doet graag iets voor het goede doel en is daarom een Midzomernacht Marathon van 24 uur aan het organiseren voor het goede doel Sailability.

8-7-2017
Koken, eten, daten en bewegen - Assendelft

Koken, eten, daten en bewegen - Assendelft

AVL Lycurgus opent dit jaar een nieuw sportcomplex en organiseert een openingsevenement waarbij geld wordt ingezameld voor KED. Daarnaast wordt voor de G-atleten in samenwerking met de pupillen bij AV Lycurgus een sponsorloop van 1 tot 5 kilometer opgezet. De opbrengst van de sponsorloop gaat volledig naar KED en ook tijdens het openingsevenement worden donaties voor dit goede doel ingezameld. 

8-7-2017
Batavia Petanque Toernooi - Apeldoorn

Batavia Petanque Toernooi

Op 8 en 9 juli vindt in Apeldoorn het Batavia Petanque toernooi plaats voor het goede doel de Speelgoedbank de Schatkist. Aan het tweedaagse toernooi zullen zowel wedstrijdspelers als recreanten zullen deelnemen. Samen met Zeevat Hypotheken en Verzekeringen ondersteunt Nh1816 dit evenement voor het goede doel.

9-7-2017
A Local Swim - Schagen

A Local Swim - Schagen

Zondag 9 juli 2017 duiken mensen uit Schagen en omgeving de haven van Schagen in voor Stichting ALS Nederland. Kinderen en volwassenen zullen verschillende afstanden zwemmen en hiermee geld inzamelen voor het goede doel.

Dignum Verzekeringen is als lokale adviseur betrokken bij dit sympathieke project en zal de gezamenlijke verzekerden enthousiasmeren om mee te zwemmen op 9 juli.

16-7-2017
Gerben van Schijndel Toernooi - Maren Kessel

Gerben van Schijndel Toernooi – Lith/Maren-Kessel

Lokale verzekeringsadviseur de Môskant steunt jaarlijks het Gerben van Schijndel Toernooi en dit jaar samen met Nh1816. Op zondag 16 juli wordt in Maren-Kessel het jeu de boules evenement gehouden voor het prachtige goede doel Stichting Hart op Weg.

Gerben van Schijndel Toernooi
27-7-2017
Hassailt - Hasselt

Hassailt - Hasselt

Hassailt vindt elke 5 jaar plaats in de mooie Hanzestad Hasselt in Overijssel. In 2017 ondersteunt Nh1816 het evenement samen met adviseur Slomp en de Graaf waarbij geld wordt ingezameld voor de Reddingsbrigade. Tijdens Hassailt bestaat de mogelijkheid de Historische schepen te bezichtigen tijdens een mooie wandeling langs de grachten en het zwartewater, en een kijkje te nemen aan boord van enkele schepen. 

Komende projecten
23-6-2017
CSV handbalt non-stop - Castricum
24-6-2017
Samen zeilen is voor iedereen! - Hoorn
8-7-2017
Koken, eten, daten en bewegen - Assendelft
8-7-2017
Batavia Petanque Toernooi - Apeldoorn
9-7-2017
A Local Swim - Schagen
16-7-2017
Gerben van Schijndel Toernooi - Maren Kessel
27-7-2017
Hassailt - Hasselt
23-6-2017
CSV handbalt non-stop - Castricum

CSV handbalt non-stop

Tijdens dit handbaltoernooi spelen 20 fanatieke handballers 24 uur non-stop 24 wedstrijden tegen 24 tegenstanders voor Stichting Welzijn Castricum. Het 'non-stop' handbal evenement is ontstaan vanuit de 200 jaar actie van Nh1816 en wordt gehouden in Sporthal de Bloemen in Castricum. 

24-6-2017
Samen zeilen is voor iedereen! - Hoorn

Samen zeilen is voor iedereen!

Een Nh1816 medewerkster is nauw betrokken bij de zeeverkenners uit Hoorn, ook bekend als Waterscouting Vaandrig Peetoom Vendel. Deze vereniging doet graag iets voor het goede doel en is daarom een Midzomernacht Marathon van 24 uur aan het organiseren voor het goede doel Sailability.

8-7-2017
Koken, eten, daten en bewegen - Assendelft

Koken, eten, daten en bewegen - Assendelft

AVL Lycurgus opent dit jaar een nieuw sportcomplex en organiseert een openingsevenement waarbij geld wordt ingezameld voor KED. Daarnaast wordt voor de G-atleten in samenwerking met de pupillen bij AV Lycurgus een sponsorloop van 1 tot 5 kilometer opgezet. De opbrengst van de sponsorloop gaat volledig naar KED en ook tijdens het openingsevenement worden donaties voor dit goede doel ingezameld. 

8-7-2017
Batavia Petanque Toernooi - Apeldoorn

Batavia Petanque Toernooi

Op 8 en 9 juli vindt in Apeldoorn het Batavia Petanque toernooi plaats voor het goede doel de Speelgoedbank de Schatkist. Aan het tweedaagse toernooi zullen zowel wedstrijdspelers als recreanten zullen deelnemen. Samen met Zeevat Hypotheken en Verzekeringen ondersteunt Nh1816 dit evenement voor het goede doel.

9-7-2017
A Local Swim - Schagen

A Local Swim - Schagen

Zondag 9 juli 2017 duiken mensen uit Schagen en omgeving de haven van Schagen in voor Stichting ALS Nederland. Kinderen en volwassenen zullen verschillende afstanden zwemmen en hiermee geld inzamelen voor het goede doel.

Dignum Verzekeringen is als lokale adviseur betrokken bij dit sympathieke project en zal de gezamenlijke verzekerden enthousiasmeren om mee te zwemmen op 9 juli.

16-7-2017
Gerben van Schijndel Toernooi - Maren Kessel

Gerben van Schijndel Toernooi – Lith/Maren-Kessel

Lokale verzekeringsadviseur de Môskant steunt jaarlijks het Gerben van Schijndel Toernooi en dit jaar samen met Nh1816. Op zondag 16 juli wordt in Maren-Kessel het jeu de boules evenement gehouden voor het prachtige goede doel Stichting Hart op Weg.

Gerben van Schijndel Toernooi
27-7-2017
Hassailt - Hasselt

Hassailt - Hasselt

Hassailt vindt elke 5 jaar plaats in de mooie Hanzestad Hasselt in Overijssel. In 2017 ondersteunt Nh1816 het evenement samen met adviseur Slomp en de Graaf waarbij geld wordt ingezameld voor de Reddingsbrigade. Tijdens Hassailt bestaat de mogelijkheid de Historische schepen te bezichtigen tijdens een mooie wandeling langs de grachten en het zwartewater, en een kijkje te nemen aan boord van enkele schepen. 

Vind een adviseur in uw buurt

Vind een adviseur in uw buurt

Klantenservice

Klantenservice

Landelijke autoruitschadeherstellers

Naast de lokale autoruitschadeherstellers werken wij samen met de volgende landelijke herstellers:

Autoglaz

0800 - 2354529

info@autoglaz.nl

Autotaalglas

0800 - 0828

info@autotaalglas.nl

Carglass

088 - 0406124

info@carglass.nl

Glasgarage

0800 - 1246

info@glasgarage.nl