Nh1816 afschrijvingslijst

Hoe wordt bij schade de afschijvingslijst toegepast?

Iedere verzekeraar hanteert een eigen afschrijvingslijst voor bezittingen. De afschrijvingslijst van Nh1816 kunt u onderaan de pagina downloaden.

Waarom schrijft Nh1816 af?

Wij vergoeden de waarde van uw bezittingen. Als die ouder worden vermindert hun waarde. Hoe snel dat gebeurt, verschilt per voorwerp. Bij het vaststellen van de schadevergoeding, rekent Nh1816 met een percentage waardevermindering per jaar. In de afschrijvingslijst staan deze percentages per voorwerp vermeld.

Ook van belang is of schadevergoeding op basis van nieuwwaarde of dagwaarde plaatsvindt. Per verzekering verschilt dat. De twee waardebepalingen lichten wij hieronder toe.

Wat is nieuwwaarde?

De nieuwwaarde is het bedrag dat u betaalt bij aankoop van een nieuw voorwerp, meteen na het moment van schade aan het voorwerp dat u in bezit heeft. Hierbij wordt gekeken naar de laagste prijs waarvoor het voorwerp op dat moment in Nederland nieuw te koop is.
In veel gevallen vergoedt Nh1816 schade op basis van nieuwwaarde. Zodat u na een totaal verlies een nieuw voorwerp voor de dan geldende prijs kunt kopen.
Soms is dat bedrag gemaximeerd. Of een schadevergoeding is gemaximeerd, staat op uw polisblad of in de polisvoorwaarden.

Wat is dagwaarde?

De dagwaarde van spullen is de nieuwwaarde waarvan een afschrijving voor waardevermindering is afgetrokken. In de polisvoorwaarden staat omschreven wanneer dagwaarde toegepast wordt.