Veelgestelde vragen over

De coöperatie

De Nh1816 filosofie gaat verder dan verzekeringen afsluiten en schade vergoeden. We staan midden in de maatschappij en willen hier graag iets voor terug doen. Coöperatief verzekeren is risico’s afdekken met oog voor de wereld om ons heen. Het besef dat we verschil kunnen maken, als we met elkaar de schouders eronder zetten.

De coöperatie is zelfstandig, werkt in het belang van haar stakeholders en in overleg met de directie van Nh1816.

De rol van de coöperatie is de binding tussen verzekerde, adviseur en verzekeringsbedrijf te versterken. Zij behartigt de belangen van alle onderdelen, en kan een lans breken voor allerlei maatschappelijk relevante zaken. Zo kunnen adviseurs bijvoorbeeld op eigen initiatief, desgewenst met hun verzekerden, goede doelen projecten opzetten (maatschappelijk verantwoord ondernemen) en bij de coöperatie terecht voor support en kennis om deze dingen goed te regelen. 

Deze projecten zijn een goed voorbeeld van de duurzame relatie die zowel adviseurs als Nh1816 met hun verzekerden en samenleving nastreven.

U bent als verzekerde automatisch en gratis lid van de coöperatie bij het afsluiten van een Nh1816 verzekering. Wij betrekken u als verzekerde bij onze coöperatie door u ledenvoordelen aan te bieden.
 

  • U kunt met korting naar een museum, dierentuin of theater dat door Stichting Goede Doelen Nh1816 wordt ondersteund. Kijk voor actuele acties bij ledenvoordelen;
     
  • Als lid kunt u via uw adviseur een verzoek indienen voor een bijdrage aan een lokaal goed doel of goede doelen project. Informeer hiernaar bij uw adviseur.
     
  • Als uw adviseur samen met Nh1816 een lokaal maatschappelijk project ondersteunt, dan wordt u hiervoor uitgenodigd of krijgt u korting op deelname;
  • U ontvangt het jaarlijkse ZEST magazine met leuke artikelen, informatie over de coöperatie en leuke acties.

De ledenvoordelen worden vermeld in Zest Magazine. Het magazine van Nh1816 dat jaarlijks wordt verspreid onder de leden van de coöperatie. Daarnaast vindt u de actuele ledenvoordelen op onze website.

Wenst u geen lid te zijn van onze coöperatie, dan bent u daarin uiteraard vrij en kunt u dat aangeven bij de aanvraag van uw verzekering of via het afmeldformulier. Met deze afmelding zegt u alleen uw lidmaatschap bij de coöperatie op. Dit heeft geen invloed op uw verzekeringen bij ons, deze lopen gewoon door.

In 2013 is de coöperatie begonnen met het ondersteunen van lokale goede doelen doelen en projecten. Samen met de adviseurs steunen wij lokale initiatieven, die worden georganiseerd om aandacht te vragen voor het goede doel of maatschappelijke relevante ontwikkelingen. Dit zijn maatschappelijke initiatieven die bijvoorbeeld verband houden met zorg, educatie of cultuurbewaking.
 

Bent u betrokken bij een lokaal/regionaal goed doel of goede doelen project en kan dit doel of project extra ondersteuning gebruiken? Dan kunt u contact opnemen met uw adviseur. Is uw adviseur net als u enthousiast en betrokken bij het project, dan kan hij het onder de aandacht brengen bij Nh1816.

Hierna wordt het project op verschillende voorwaarden getoetst en wordt u over een mogelijke toezegging of afwijziging geïnformeerd. 

Zodra uw adviseur samen met Nh1816 een lokaal/regionaal goede doelen project ondersteunt, dan wordt u door middel van een mailing geïnformeerd en uitgenodigd aanwezig te zijn. U kunt uw aanwezigheid in dit geval bij uw adviseur melden waarna u meer informatie ontvangt over de details van het project.

Bent u betrokken bij een lokaal goed doel of goede doelen project en kan dit doel of project extra ondersteuning gebruiken? Dan kunt u contact opnemen met uw adviseur. Is uw adviseur net als u enthousiast en betrokken bij uw doel of project, dan kan hij uw goede doel onder de aandacht brengen bij Nh1816.

Hierna wordt uw doel of project op verschillende aan voorwaarden getoetst en wordt u over een mogelijke toezegging of afwijzing geïnformeerd. 

Heeft u Zest Magazine niet ontvangen, neem dan contact op met uw adviseur of lees het digitaal via www.zest-magazine.nl

Met onze coöperatie streven wij naar een langdurige relatie met onze leden, verzekerden, adviseurs en medewerkers. Samen nemen wij zorgen weg bij onze verzekerden voor de bescherming van hun persoonlijke bezittingen.

De premie die wij daarvoor ontvangen investeren wij in relevante verzekeringsproducten en een uitstekende dienstverlening. Behalen wij winst, dan investeren wij deze in maatschappelijk relevante projecten, onderdeel van de samenleving waar wij met z’n allen deel van uitmaken.