De coöperatie is van ons allemaal

De coöperatie is zelfstandig, werkt in het belang van haar stakeholders en in overleg met de directie van Nh1816.

De rol van de coöperatie is de binding tussen verzekerde, adviseur en verzekeringsbedrijf te versterken. Zij behartigt de belangen van alle onderdelen, en kan een lans breken voor allerlei maatschappelijk relevante zaken. 

Zo kunnen adviseurs bijvoorbeeld op eigen initiatief, desgewenst met hun verzekerden, goede doelen projecten opzetten (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) en bij de coöperatie terecht voor support en kennis om deze dingen goed te regelen. Deze projecten zijn een goed voorbeeld van de duurzame relatie die zowel adviseurs als Nh1816 met hun verzekerden nastreven.

organogram van de samenstelling van Nh1816 Verzekeringen