Directie Nh1816 Verzekeringen

Deugdelijk ondernemingsbestuur

Voor een financiële onderneming als Nh1816 Verzekeringen is deugdelijk ondernemingsbestuur (Corporate Governance) van groot belang. Hieronder wordt verstaan: integer en transparant handelen door het bestuur, alsmede goed toezicht hierop en het afleggen van verantwoording over het uitgeoefende toezicht. Corporate Governance heeft dan ook voortdurend de aandacht van Nh1816 Verzekeringen. De directie heeft, conform principe 3.2.3 van de Governance Principes van het Verbond van Verzekeraars, de moreel-ethische verklaring ondertekend. Daarnaast is in 2013 bij de directie de beroepseed afgenomen door de president commissaris.
 

Governance Principes

In 2011 hebben verzekeraars afgesproken om via de website uitleg te geven over een groot aantal in onderling overleg opgestelde regels op het gebied van corporate governance (Governance Principes). Hoewel deze afspraak op 1 januari 2016 is komen te vervallen – omdat de betreffende regels inmiddels zijn omgezet in wetgeving – maakt Nh1816 voorlopig nog gebruik van het model van de Governance Principes. U kunt de meest recente verklaring hieronder downloaden.