Directie van Nh1816 Verzekeringen

Corporate governance

Corporate governance is deugdelijk ondernemingsbestuur. Dit betekent: integer en transparant handelen door het bestuur, alsmede goed toezicht hierop en het afleggen van verantwoording over het uitgeoefende toezicht. U snapt, corporate governance is voor een financiële dienstverlener als Nh1816 Verzekeringen van groot belang en heeft voortdurend onze aandacht.

Verbond van Verzekeraars

De directie van Nh1816 Verzekeringen heeft de moreel-ethische verklaring van het Verbond van Verzekeraars ondertekend. Ook heeft de directie de beroepseed afgelegd bij de president commissaris.

Governance Principes

In 2011 hebben verzekeraars afgesproken om via de website uitleg te geven over een groot aantal in onderling overleg opgestelde regels op het gebied van corporate governance (Governance Principes). Hoewel deze afspraak op 1 januari 2016 is komen te vervallen – omdat de betreffende regels inmiddels zijn omgezet in wetgeving – maakt Nh1816 voorlopig nog gebruik van het model van de Governance Principes. U kunt de meest recente verklaring hieronder downloaden.