Directie van Nh1816 Verzekeringen

Corporate governance

Corporate governance heeft betrekking op de manier waarop ondernemingen worden bestuurd en hoe daarop toezicht wordt gehouden. Deugdelijk bestuur beschermt de belangen van de stakeholders en is daarom van groot belang.

Nh1816 legt graag uit hoe is gewaarborgd dat het bestuur integer handelt, rekening houdend met de belangen van al haar stakeholders. De volgende onderwerpen zijn hierbij van belang:

  • Organisatiestructuur
  • Bestuur
  • Raad van commissarissen
  • Sleutelfuncties
  • Risicomanagement
  • Audit
  • Beloningsbeleid

U kunt onze meest recente Governance verklaring hieronder downloaden.