Nh1816 Verzekeringen

Privacy policy

Bij het aanvragen of het wijzigen van verzekeringen worden aan Nh1816 Verzekeringen persoonsgegevens verstrekt. Nh1816 Verzekeringen verwerkt die gegevens voor het aangaan en/of wijzigen van verzekeringsovereenkomsten en/of financiële diensten en bij het beheren van de relaties die daaruit voortvloeien. Ook worden deze gegevens gebruikt bij het voorkomen en bestrijden van fraude en bij activiteiten om het klantenbestand te informeren en te vergroten.

In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan Nh1816 Verzekeringen ook gegevens raadplegen bij Stichting CIS te Zeist. Het doel hiervan is risicobeheersing en fraudebestrijding. Het privacyreglement van Stichting CIS is hierop van toepassing. Zie ook www.stichtingcis.nl.

Op deze verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. In deze gedragscode worden rechten en plichten van partijen bij de gegevensverwerking weergegeven.
De volledige tekst van de gedragscode kan worden aangevraagd bij het informatiecentrum van het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL DEN HAAG, tel. 070-3338777.

Vanaf 1 januari 2018 heeft Nh1816 Verzekeringen een Functionaris Gegevensbescherming. Als u vragen heeft over ons privacybeleid dan kunt u deze toesturen via privacy@nh1816.nl. Bij verzoeken tot inzage in of correctie van uw persoonsgegevens verzoeken wij u gebruik te maken van het contactformulier.