Stichting VisiteClowns

De professionele clowns van Stichting VisiteClowns zijn gespecialiseerd in het spelen voor mensen in zorginstellingen. Zij bieden belevingsgerichte zorg aan ouderen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking.

De clowns communiceren op verschillende manieren met de mensen. Bijvoorbeeld met mimiek, zang, beweging en geluid, maar ook handpoppen en andere attributen worden daarbij gebruikt. Grapjes horen hier volledig bij want humor zorgt voor een ontspannen sfeer.

Zo communiceert de clown met zijn publiek: verrassend, ontroerend en altijd anders. De mensen genieten van de onbevangen en directe benadering van de VisiteClowns.

Met uw stem zorgt u dat ouderen met dementie en mensen met een beperking door de clowns uit hun dagelijkse sleur worden gehaald en een moment van plezier beleven.
 

Stichting VisiteClowns