'Hou(d)t van ons'

Gewoon Buitengewoon

Het concept Gewoon Buitengewoon staat onder leiding van Marcel Engels. Na zijn jarenlange ervaring in de zorg met verschillende projecten als begeleider van jongeren met een verstandelijke beperking die in de natuur werken, is Marcel gestart met het concept Gewoon Buitengewoon. Uitgaande van de mogelijkheden van de deelnemers, meer out-of-the-box denken en kleinschalig opereren zonder dure overhead. Dit alles gecombineerd met werken in de natuur en de natuurlijk hulpbronnen zo goed mogelijk benutten.

In opdracht van de gemeente Peel en Maas en Staatsbosbeheer trekken Marcel en zijn deelnemers tijdens de wintermaanden erop uit om in de bossen en houtwallen onderhoud te plegen en bomen te kappen die de jonge bomen en planten bedreigen. Het hout dat verzameld wordt, wordt verwerkt tot producten. Deze worden vervolgens op de markt gebracht onder de naam 'Hou(d)t van ons'. Verder wordt er hout gerecycled  zoals pallets en sloophout. Daar worden weer brandstofproducten , meubilair en gebruiksvoorwerpen van gemaakt.

Dit gebeurt allemaal in een optimale en gezellige sfeer. iedereen helpt elkaar zodat eenieder kan werken naar eigen vermogen.

De Stichting Goede Doelen Nh1816 heeft bijgedragen aan de aanschaf van een nieuwe bus om alle jongeren in te vervoeren van en naar hun werklocatie.

 

 

Sfeer impressie Gewoon Buitengewoon