Waarom

Stichting Goede Doelen Nh1816

Nh1816 Verzekeringen neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Een deel van de winst die het bedrijf maakt, geeft zij terug aan de samenleving. Niet door elke verzekerde een marginaal premievoordeel te gunnen, dat nauwelijks als een voordeel wordt herkend. Maar door maatschappelijk relevante projecten financieel mede mogelijk te maken.

Dat doen wij via onze Stichting Goede Doelen die landelijke, regionale en lokale projecten op diverse gebieden ondersteunt. Zodat die voor iedereen behouden en toegankelijk blijven. Nu en in de toekomst.

In tijden dat bezuinigingen iedereen raken, leveren wij daarmee een bijdrage aan het leefbaar houden van wat we samen hebben opgebouwd en graag in stand willen houden.


Bestuur van de stichting

Het bestuur van de Stichting Goede Doelen Nh1816 beoordeelt de verzoeken tot ondersteuning zelfstandig en onafhankelijk van Nh1816 Verzekeringen.
   
Het bestuur van de Stichting Goede Doelen Nh1816 bestaat uit:

Hein Aanstoot (midden)

Voorzitter
De heer Hein Aanstoot (02-08-1945) was van 1995 tot 2007 algemeen directeur van London Verzekeringen en was vanaf 2007 tot 2014 directeur van het standaardisatie-instituut SIVI. Voorts is hij sinds 2007 president commissaris van Nh1816 verzekeringen.

Hubert Voskuijl (links)

Secretaris
De heer Hubert Voskuijl (26-11-1947) was van 1990 tot 2004 plaatsvervangend algemeen directeur van Generali Verzekeringsgroep. Van 2005 tot 2013 was hij commissaris van Nh1816 Verzekeringen.

Richard Weurding (rechts)

De heer Richard Weurding (02-12-1961) is Algemeen Directeur van het Verbond van Verzekeraars. Ook is hij o.a. bestuurslid van VNO-NCW, lid van de SER en bestuurslid van Insurance Europe. Daarnaast is hij lid van de stuurgroep Wijzer in Geldzaken, lid van de Raad van Advies van het Nibud en lid van het Nationaal Platform Criminaliteitsbestrijding.

Doelstellingen van de stichting

De stichting wil een bijdrage leveren aan maatschappelijk relevante projecten van organisaties en instanties die voor de financiering van hun activiteiten vaak niet of nauwelijks beroep op subsidie of andere overheidssteun kunnen doen. Een financiële tegemoetkoming van een project kan een eenmalige bijdrage zijn of een jaarlijkse bijdrage tot een maximale duur van 5 jaar. 

Bij de keuze aan welke projecten de Stichting een financiële bijdrage wil verstrekken, hebben de volgende type projecten sterk de voorkeur

  • Projecten op het gebied van veiligheid;
  • Projecten op het gebied van ziekte/handicap;
  • Projecten op het gebied van educatie & opleiding;
  • Projecten op het gebied van talent & sportontwikkeling;
  • Projecten op het gebied van cultuurhistorische thema’s.

In beginsel worden internationale projecten, projecten op het gebied van religie, kunst, entertainment en commerciële sportsponsoring niet gehonoreerd. Evenmin projecten van privé personen en projecten van bedrijven/instellingen met een winstoogmerk.


Financiën

Stichting Goede Doelen Nh1816 financiert haar projecten door de donaties die haar door Nh1816 Verzekeringen sinds een reeks van jaren zijn gegeven.

Daarmee is inmiddels een aardig vermogen opgebouwd waaruit in principe jaarlijks een groot landelijk project wordt gefinancierd en meerdere kleinere projecten.

Voorbeelden van een aantal grote projecten van de afgelopen jaren zijn Artis, Carré, KNRM en KNGF. Bij “sleutelprojecten” elders op deze site vindt u meer informatie over deze projecten.

Vergoedingen

De bestuursleden ontvangen een jaarlijkse onkostenvergoeding van € 2.500,00. De heer Voskuijl ontvangt daarnaast een bezoldiging van € 9.500 per jaar.


Stichting Goede Doelen

Jaarverslagen

Onze jaarverslagen kunt u hieronder downloaden.