Projecten 2015

Jeugdtheaterhuis Rotterdam

Woonvoorziening Grasboom Amersfoort

Duofiets voor dagbestedingslocatie

Dagbesteding de Plataan

Toegankelijk gemaakt voor rolstoelen

De Groene Kas