Canergie Heldenfonds

De Nationale Heldendag

De Nationale Heldendag is een initiatief van het Carnegie Heldenfonds. Al meer dan 100 jaar is het Carnegie Heldenfonds de autoriteit die heldenmoed beloont en zichtbaar maakt. Het fonds doet dat door het uitreiken van onderscheidingen aan mensen, die een ander het leven hebben gered of daartoe een poging hebben gedaan en daar zelf gevaar bij hebben gelopen.

‘Juist in deze tijd is het van groot belang deze vorm van goed burgerschap onder de aandacht van de bevolking te brengen en daarom deze bijzondere vorm van burgermoed te benadrukken en deze helden te eren', aldus Commissaris van de Koning in Zuid-Holland Jaap Smit, voorzitter van het Carnegie Heldenfonds.

Tijdens de Nationale Heldendag op 17 november in Den Haag, reikte minister-president Rutte onderscheidingen uit aan verschillende helden. Op deze dag werd vanuit diverse invalshoeken aandacht geschonken aan de betekenis van het begrip “goed burgerschap” en de daaruit voortvloeiende uiting van burgermoed. Het thema van de dag was: “Er schuilt een held in iedereen”.

Net als in 2015 en 2016 wordt de Nationale Heldendag mede mogelijk gemaakt door Stichting Goede Doelen Nh1816.