Bouwimpressie van woonvoorziening de Grasboom in Amersfoort

Realisatie woonvoorziening Grasboom Amersfoort

Stichting De Grasboom is begin 2006 ontstaan uit een werkgroep van de Utrechtse afdeling van de Nederlandse Vereniging voor Autisme en bestaat uit ouders en verzorgers. Zij hebben als doel woonvoorzieningen met begeleiding te realiseren voor jongvolwassenen met een autismespectrum stoornis. 

Stichting De Grasboom fungeert als een overkoepelende stichting waaronder andere stichtingen en nieuwe wooninitiatieven, zelfstandig kunnen functioneren. Zowel de bewoners van bestaande projecten in Utrecht, Hilversum, Veenendaal als de toekomstige bewoners van nieuwe wooninitiatieven, zijn aangesloten bij De Grasboom. 

Met toekomstige bewoners realiseren ouders samen met de Alliantie en de Gemeente Amersfoort, een passende woonvorm voor jongvolwassenen met autisme problematiek (ASS). Door scheiding van Wonen en Zorg, ervaring, gezamenlijke knowhow, en persoonlijke betrokkenheid, is er zicht op kostenbeheersing en is de kwaliteit van de zorg gewaarborgd.

Stichting Goede Doelen Nh1816 heeft een mooie donatie gedaan voor de realisatie van het wooncomplex in Amersfoort. 16 december 2015 is het wooncomplex opgeleverd. Mede dankzij deze donatie kunnen 15 mensen met autisme begeleid wonen in het prachtige nieuwe complex.

Foto van het gebouw de Grasboom in Amersfoort