Cheque overhandiging aan Stichting Hospice Dignitas

Stichting Hospice Dignitas

Het is fijn dat mensen uit de regio West-Friesland weten, dat er in de nabije omgeving een organisatie is die goede palliatieve terminale zorg verstrekt. ​

Hospice Dignitas in Hoorn levert die zorg. De hospices in Nederland ontvangen steeds minder overheidssubsidies en zijn daardoor aangewezen op giften en donaties. Het bestuur van de Stichting Goede Doelen onderkent het belang van die extra palliatieve zorg voor gasten en hun familie en draagt graag bij aan het werk van Hospice Dignitas. 

De heer Voskuijl, secretaris van de Stichting Goede Doelen, overhandigde een cheque aan mevrouw Chris Lenssen, directeur-bestuurder van  Hospice Dignitas. Zij aanvaardde de schenking dankbaar: “ Met dit soort giften wordt het voor het hospice mogelijk om onze voorzieningen voor onze dierbare gasten en hun naasten met de juiste kwaliteit in stand te houden.”

Gebouw van stichting Hospice Dignitas