Orkest

Rijndam Revalidatie Rotterdam

Stichting My Breath My Music

‘Het is geweldig om te zien hoeveel plezier onze kinderen en jongvolwassenen beleven aan onze instrumenten!~’ Jan Bos van Stichting My Breath My Music.

Een van de instrumenten van de Stichting My Breath My Music is de Magic Flute, een blaasinstrument dat je zonder gebruik van armen kunt bespelen. De meeste gebruikers van het instrument hebben de ernstige spierziekte Duchenne. De kinderen en jongvolwassenen met een ernstige motorische beperking kunnen zo’n elektrisch instrument in bruikleen krijgen. 

De Magic Flute bestaat nu ruim tien jaar en is een geliefd muziekinstrument voor deze doelgroep. De 35 Magic Flutes die in het bezit zijn van de stichting worden dan ook intensief gebruikt door de bewoners van Rijndam Revalidatiecentrum in Rotterdam. Inmiddels zijn de flutes ruim tien jaar oud, dus aan vervanging toe.

Begin 2018 is de Stichting My Breath My Music begonnen met een traject  om de afgeschreven instrumenten te vervangen. Met de donatie van Stichting Goede Doelen Nh1816 is het mogelijk gemaakt om meerdere Magic Flutes te vervangen en onze gehandicapte muzikanten blij te maken.

Impressies