Review door Dhr. Van Hees

26-3-2018 00:00:00

Zeer goed,hij heeft ons goed geadviseerd over de af te sluiten verzekeringen, vergelijken met andere verzekeringen zoals premie,polisvoorwaarden enz.. Tot nog toe hebben we nog geen beroep hoeven te doen op de verzekeringen en hopelijk blijft dat zo! Tot zover alle lof voor de adviseur Rob de Mol (kantoor Boekel)

7,9
Afsluiten nieuwe verzekering
verzekerde bij Wolters Advies naar adviseur