Klacht indienen

Dagelijks werken wij aan een optimale klanttevredenheid. Klanten geven ons gemiddeld een 9. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Als dit zo is, dan kunt u een klacht bij ons indienen. Wij staan voor een zorgvuldige klachtafhandeling, in alle redelijkheid en billijkheid.

Een klacht indienen als particuliere klant van Nh1816 Verzekeringen

Bespreek uw klacht met uw verzekeringsadviseur of vul het onderstaande formulier in.

Bent u het niet eens met de uitkomst van de beoordeling van uw klacht?

Dan staat het u vrij de klacht, binnen drie maanden na het besluit, voor te leggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Dit kan alleen nadat de interne klachtenprocedure bij Nh1816 is doorlopen. Voor meer informatie en richtlijnen verwijzen wij u naar www.kifid.nl. Of u kunt uw klacht voorleggen aan de bevoegde rechter of naar de Autoriteit Persoonsgegevens als het specifiek gaat om de verwerking van persoonsgegevens.

Een klacht indienen als zakelijke klant van Nh1816 Verzekeringen of als u geen klant bent maar op een andere wijze in aanraking bent gekomen.

Bespreek uw klacht met uw verzekeringsadviseur of vul het onderstaande formulier in.

Bent u het niet eens met de uitkomst van de beoordeling van uw klacht?

Dan kunt u binnen drie maanden een herbeoordeling van uw klacht aanvragen. Dit doet u door na ontvangst van de reactie aan te geven dat u een herbeoordeling wenst waarbij u gemotiveerd aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit. Of u kunt uw klacht voorleggen aan de bevoegde rechter, voor bedrijven is dit de enige optie.

Tuchtraad Financiële Dienstverlening

De Tuchtraad houdt toezicht op het gedrag van verzekeraars. Naar de Tuchtraad? In het algemeen kun je niet zelf rechtstreeks bij de Tuchtraad klagen. Het KiFiD zorgt voor de doorgeleiding van tuchtklachten naar de Tuchtraad.

Lees meer over de Tuchtraad

Privacy

Bij het behandelen van uw klacht verwerken wij uw persoonsgegevens. In onze privacyverklaring leest u hoe wij met deze gegevens omgaan.

Naar boven