Brand preventietips

Hoe voorkom ik schade in en om het huis?

Brand preventietips

Verzekeren is niet hetzelfde als het afkopen van eigen verantwoordelijkheid. Daarom helpen wij u graag met preventietips om schade te voorkomen. Want uit onze 200 jaar ervaring als schadeverzekeraar weten wij dat schade lijden geen prettige ervaring is. Ook kunt u preventietips en -suggesties delen met anderen. Zo kan iedereen zijn bijdrage leveren en houden wij gezamenlijk de premie betaalbaar.

Brandpreventie-/blusmiddelen

 • Hang goed werkende rookmelders en CO-melders op verschillende verdiepingen van het huis. Controleer de batterijen ervan regelmatig
 • Zorg voor een blusdeken in de keuken op een zichtbare plek
 • Plaats een brandblusser in de hal en laat die 1 keer per jaar controleren
 • Zorg voor een vluchtroute die bij elk gezinslid bekend is. Oefen deze bijvoorbeeld een keer.
 • Weet waar de hoofdgaskraan in uw huis zich bevindt, zodat in geval van een eventueel lek deze snel dichtgedraaid kan worden

Open haard

 • Gebruik droog en onbehandeld hout i.v.m. koolmonoxidevergiftiging
 • Plaats CO-melders
 • Brand niet teveel hout tegelijk
 • Gebruik een vonkenvanger
 • Gebruik geen brandbare vloeistoffen (spiritus)  i.v.m. kans op steekvlam
 • Hou de schoorsteen goed schoon en laat die elk jaar controleren
 • Doof vuur volledig en sluit de luchttoevoer goed af

Kaarsen

 • Brand kaarsen altijd in een stevige en onbrandbare kaarsenhouder
 • Zet kaarsen niet dichtbij brandbare materialen (gordijnen/vitrage)
 • Brand kaarsen nooit zonder dat er toezicht is

Meer informatie over brandveiligheid vindt u op https://www.brandweer.nl/brandveiligheid