brandweerman staat voor brandweerauto

Hoe voorkom ik schade in en om het huis?

Hoe voorkom ik schade in en om het huis?

Verzekeren is niet hetzelfde als het afkopen van eigen verantwoordelijkheid. Daarom helpen wij u graag met preventietips om schade te voorkomen. Want uit onze 200 jaar ervaring als schadeverzekeraar weten wij dat schade lijden geen prettige ervaring is. Ook kunt u preventietips en -suggesties delen met anderen. Zo kan iedereen zijn bijdrage leveren en houden wij gezamenlijk de premie betaalbaar.

Brandpreventie-/blusmiddelen

 • Hang goed werkende rookmelders en CO-melders op alle verdiepingen van het huis. Controleer regelmatig de batterijen
 • Zorg voor een blusdeken in de keuken op een zichtbare plek
 • Plaats een brandblusser in de hal en laat die 1 keer per jaar controleren
 • Zorg voor een vluchtroute die bij elk gezinslid bekend is. Oefen deze bijvoorbeeld een keer.
 • Weet waar de hoofdgaskraan in uw huis zich bevindt, zodat in geval van een eventueel lek deze snel dichtgedraaid kan worden
   

Open haard

 • Gebruik droog en onbehandeld hout i.v.m. koolmonoxidevergiftiging
 • Plaats CO-melders
 • Brand niet teveel hout tegelijk
 • Gebruik een vonkenvanger
 • Gebruik geen brandbare vloeistoffen (spiritus)  i.v.m. kans op steekvlam
 • Hou de schoorsteen goed schoon en laat die elk jaar controleren
 • Doof vuur volledig en sluit de luchttoevoer goed af
   

Kaarsen

 • Brand kaarsen altijd in een stevige en onbrandbare kaarsenhouder
 • Zet kaarsen niet dichtbij brandbare materialen (gordijnen/vitrage)
 • Brand kaarsen nooit zonder dat er toezicht is

Meer informatie over brandveiligheid vindt u op https://www.brandweer.nl/brandveiligheid

Naar boven