Beleidsdocumenten

Verzekeren is zekerheid bieden. Dat betekent ook dat wij integer en transparant zijn. Beleggen doen wij duurzaam en over ons beloningsbeleid, fraudebeleid en herstelkostenregeling zijn wij helder.

Beloningsbeleid

Ons beloningsbeleid bevordert de integriteit en solidariteit van Nh1816, heeft focus op de lange termijn belangen en mag geen afbreuk doen om zich in te zetten voor de belangen van de verzekerden en andere belanghebbenden. Daarom staat een eerlijke en adequate beloning in ons beloningsbeleid centraal. Zo trekken wij medewerkers met de juiste kwaliteiten aan. En behouden wij ze. Hiervoor streven wij naar een marktconforme beloning en kijken wij naar beloningen in vergelijkbare functies bij vergelijkbare organisaties. Nh1816 past geen variabele beloningen toe. Ook bieden wij geen retentie-, exit en welkom pakketten aan.

Fraudebeleid

Verzekeringsfraude heeft een negatief effect op de schade-uitkeringen en premie. Ook schendt verzekeringsfraude het vertrouwen. Daarom voeren wij actief beleid om fraude te beheersen en zo mogelijk te voorkomen. 

Dit verstaan wij onder fraude

Verzekeringsfraude of een poging tot verzekeringsfraude is met opzet een verzekeraar misleiden door onder valse voorwendselen een verzekering af te sluiten of een (hogere) schade claimen dan waar iemand recht op heeft.

5 voorbeelden van verzekeringsfraude

 • Iemand vertelt niet eerlijk wat er is gebeurd of wat de omstandigheden waren
 • Iemand dient valse aankoopnota’s of aangepaste aankoopnota’s in
 • Iemand claimt meer dan de werkelijke schade
 • Iemand claimt nogmaals een ingediende schade
 • Iemand veroorzaakt opzettelijk schade
   

Veiligheidszaken

De afdeling Veiligheidszaken komt in actie bij verzekeringsfraude. De afdeling houdt bij de beoordeling, het onderzoek en de maatregelen als vanzelfsprekend rekening met de (privacy) wet- en regelgeving. Zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de gedragscodes binnen de verzekeringsbranche.

Dit doen wij bij fraude

Bij vastgestelde fraude kunnen wij de volgende maatregelen nemen:

 • Wij vergoeden de schade niet
 • Uitgekeerde schadevergoedingen vorderen wij terug
 • Wij beëindigen alle Nh1816 verzekeringen van de fraudeur. Ook de verzekeringen waarop niet is gefraudeerd.
 • De gemaakte behandel- en onderzoekskosten vorderen wij terug op de fraudeur
 • Wij berekenen een standaard schadevergoeding van € 532,- voor interne onderzoekskosten. Dit bedrag verhaalt SODA (Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling). Bovenop dit bedrag vordert SODA namens Nh1816 overige gemaakte kosten of ten onrechte betaalde schade terug. Meer informatie over SODA staat op https://www.so-da.nl/verzekeraars
 • Wij melden het incident bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars
 • Wij melden het incident in ons intern vertrouwelijk incidenten register van de afdeling Veiligheidszaken
 • De fraude melden wij bij het Centraal Informatiesysteem (CIS) van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen
 • Wij doen aangifte bij de politie
   

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u een mogelijke fraude melden? Neem gerust contact op met onze afdeling Veiligheidszaken via tel. 0266-331716 of mail naar veiligheidszaken@nh1816.nl.

Naar boven