Duurzaam beleggen

Nh1816 is al ruim 200 jaar een zelfstandige en onafhankelijke verzekeraar. Wij hebben een sterke solvabele positie en een groot hart voor de mens en de maatschappij. Dat kenmerkt ook ons beleggingsbeleid. Wij houden rekening met de maatschappelijke gevolgen en implementeert dit in ons beleggingsbeleid. Zo wil Nh1816:

  • goede praktijken stimuleren
  • een signaal afgeven over normen en waarden
  • de integriteit van de markt versterken
  • haar betrouwbare reputatie behouden
     

ESG-integratie

Het beleggingsbeleid van Nh1816 Verzekeringen voldoet aan het IMVO Convenant Verzekeringssector. Hiervoor is een apart ESG-beleid geschreven. In ons beleggingsbeleid is de zogenoemde ESG-integratie aanwezig. ESG (Environmental, Social, en Governance) verwijst naar de drie centrale factoren in het meten van de duurzaamheid van een belegging.  In de praktijk betekent dit dat wij voor onze beleggingen focussen op deugdelijk ondernemingsbestuur, energieverbruik, gezondheid, klimaat en veiligheid.

Bij de analyse van nieuwe beleggingen wordt er een ‘due diligence’ onderzoek uitgevoerd dat kijkt naar alle ESG-factoren.

Waar beleggen we niet in?

  1. Bedrijven actief in de tabaksindustrie, kernwapens, gokindustrie en met een groot deel van de omzet in steenkool worden uitgesloten.
  2. InsingerGilissen , onze vermogensadviseur, brengt op basis van Sustainalytics research de ESG-risk score van de aandelenportefeuille in kaart. Deze wordt op kwartaalbasis gemonitord, gerapporteerd en besproken in de beleggingscommissie van Nh1816 Verzekeringen. Nh1816 streeft naar beheersing van de ESG-risico’s en geeft een voorkeur aan bedrijven die binnen hun sector voorlopers zijn in duurzaam ondernemen.
  3. Bedrijven die door Sustainalytics zijn beoordeeld met een te hoge ESG-risicoscore of actuele ESG conflicten kennen,  komen niet in aanmerking voor nieuwe investeringen. Bij bestaande posities wordt op individuele basis en afwegingen de positie heroverwogen.

Nh1816 hanteert de uitsluitingenlijst en watchlist van de Norges Bank Investment Management. Dit is een openbare lijst waarbij veranderingen snel gecommuniceerd worden. De NBIM is een van de grootste investeerders in beursgenoteerde aandelen in de wereld en gezaghebbend op het gebied van duurzame beleggingen.

Code duurzaam beleggen

Nh1816 is aangesloten bij de Code Duurzaam Beleggen van het Verbond van Verzekeraars. Deze code sluit aan op internationaal erkende principes en richtlijnen van de Verenigde Naties en de OESO. Bent u nieuwsgierig naar de Code Duurzaam Beleggen? Via de button downloadt u de Code Duurzaam Beleggen. Hierin leest u ook het ESG-convenant.

Naar boven