Jaarverslagen

Nh1816 is een stabiele partner met een duurzaam premiebeleid. Onze solvabele positie is zeer sterk. Niet voor niets zijn wij al ruim 200 jaar onafhankelijk. Nieuwsgierig naar onze financiële positie? Lees onze jaarbrochures, verslagen, rapporten en statuten.

Jaarverslagen & brochures

Het boekjaar van Nh1816 in cijfers. Wat staat er op de balans, hoe ontwikkelt het vermogen zich en hoe ziet het risicoprofiel eruit? U leest het in het jaarverslag. Het jaarverslag in een aantrekkelijke online brochure, mét voorwoord en overzichtelijke facts & figures.

Solvency II

Heeft Nh1816 voldoende vermogen om claims uit te betalen en zijn onze verzekerden voldoende beschermd? Solvency II is een Europese richtlijn die toezichthouders meer inzicht geeft. De Solvency and Financial Condition Report en de openbare staten zijn de vertaling van de richtlijnen.

Statuten

Download de statuten van de Coöperatie Nh1816.

Naar boven