Logo van Nh1816 Verzekeringen voor het bedrijfspand

Onze geschiedenis

Betrokkenheid zit in onze wortels. Letterlijk. Je voelt het ook als je onze geschiedenis in duikt. Betrokkenheid is het woord dat onze kern omschrijft. Zo’n 150 jaar is Nh1816 geleid door een familie. De Cornelis Eecens en Gerbrand Eecens volgen elkaar afwisselend op. Zij zetten de ambitie van grondlegger Cornelis Eecen voort.

Een kort proloog

Cornelis Eecen laat in 1805 een houtzaagmolen in Alkmaar afbreken en herbouwen in zijn woonplaats Oudkarpsel. Aan de Dorpsstraat. Zijn doel: werken en opereren vanuit het hart van de gemeenschap om zo de werkgelegenheid in het dorp te stimuleren. Hij geeft de molen de naam ‘Vier Gebroeders’, naar zijn zonen. Hij maakt zijn ambitie waar. De houtzagerij zorgt voor veel nijverheid.

Assurantieportefeuille

In 1816 zet Cornelis zijn volgende stap. Hij koopt de assurantieportefeuille van de Bataafse Brandwaarborg van de baljuw van Katwijk. In de boerderij naast de molen start hij de Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij. Eigenaren van bedrijven, woningen en schuren in Noord-Holland kunnen bij Cornelis Eecen hun opstal verzekeren tegen brand. Een win-winsituatie. Want na een schadeclaim draait de Vier Gebroeders op volle toeren om het hout voor de herbouw te verzagen.

Familiebedrijf

De Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij (de Onderlinge in de volksmond) is echt een familiebedrijf. Cornelis noemde zijn houtzaagmolen naar zijn zoons. Het is ook zijn zoon Gerbrand die in 1831 het stokje van hem overneemt. Van vader op zoon. En die trend zet jarenlang voort.

Splitsing

Bijna 70 jaar draaien de bedrijven onder hetzelfde bewind. Tot 1883. Gerbrand overlijdt. Zijn nabestaanden nemen een belangrijke beslissing. De houtzagerij en de brandwaarborgmaatschappij worden van elkaar gesplitst. Zoon Jan Eecen wordt directeur van de houtzagerij. Zijn broer Cornelis Eecen leidt de Onderlinge. Hoewel de bedrijven nu gesplitst zijn, blijven zij goede buren.
Anno nu is de houthandel nog altijd onze buur aan de Dorpsstraat in Oudkarspel.

Landelijke verzekeraar

Het is de ambitie van Cornelis Eecen om de Noord-Hollandse Onderlinge uit te bouwen naar een landelijke maatschappij. Dat gebeurt in 1896. De Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij gaat het land in. Onder toezicht van inspecteurs verzekert de Onderlinge Brandwaarborg nu risico’s in heel Nederland. Landelijk actief en door de inzet van plaatselijke inspecteurs, nog steeds lokaal zeer betrokken.

Familiare opvolging

Zoon Gerbrand volgt zijn vader Cornelis op. Gerbrand wil mensen verder behoeden voor financiële tegenvallers door schade. Hij wil nog meer zekerheid bieden. Helaas sterft Gerbrand in 1915 zeer jong. Zijn moeder N. Eecen-Schoorl neemt met hulp van commissaris A. Wonder, de dagelijkse leiding over totdat zoon Cornelis oud genoeg is om in de voetsporen van vader en overgrootvader te treden.

Inbraak- en glasverzekering

Mevrouw Eecen-Schoorl en commissaris Wonder realiseren de plannen van Gerbrand en breiden het productaanbod uit. In 1919 kunnen Nederlanders daarom naast een brand- en autoverzekering, ook inbraak- en glasverzekeringen afsluiten. Het aanbod particuliere schadeverzekeringen groeit.

Brand blussen

In 1925 is het zover. Zoon Cornelis is oud genoeg om de leiding van de Onderlinge op zich te nemen. Hij volgt zijn moeder op en wordt daarmee de laatste directeur van de Onderlinge uit de familielijn Eecen. Hij schrijft een aantal memorabele gebeurtenissen op zijn naam. Het is deze Cornelis Eecen die in 1930 een beginnende brand bij de buren, houthandel Eecen, aan de Dorpsstraat ontdekt. Hij twijfelt geen moment, blust de brand en behoedt de houthandel voor een fikse schade. En zijn maatschappij voor een flinke uitkering.

Noordhollandsche van 1816 N.V.

Historische afbeelding van Nh1816 personeel dat aan het werk is

Het is ook deze Cornelis Eecen die in 1962 het besluit neemt om de N.V. Noordhollandsche van 1816 op te richten. De aandelen van de N.V. zijn van de familie Eecen. De verzekeringsactiviteiten en het grootste gedeelte van de verzekeringsportefeuille worden ondergebracht in de N.V. Het kapitaal en eigen vermogen dat sinds 1816 is opgebouwd, blijft in de Onderlinge.

Uitbreiding directie

Ondertussen is Henk Box Jr. in 1964 toegetreden tot de directie. De Noordhollandsche van 1816 wordt niet langer uitsluitend door de familie van Eecen geleid. In 1986 overlijdt Box in het harnas. IJs Feller volgt hem als algemeen directeur op. Later treden ook Philippe Laureau en Joke van Kesteren toe tot de directie.

Onderlinge Brandwaarborg koopt Noordhollandse van 1816 N.V.

Bestuurlijk is de familie Eecen in 1989 al enige tijd minder betrokken. Als de belastingregels wijzigen, besluit de familie de aandelen van de N.V. te verkopen. Al die tijd heeft de Onderlinge het kapitaal dat sinds 1816 is opgebouwd beheerd. Dit geld komt nu goed van pas. De Onderlinge koopt de aandelen. De aandelentransactie gaat volgens de ‘dode-hand-constructie’. Dit betekent dat niemand de aandelen kan opeisen of via de aandelen invloed op de maatschappij kan uitoefenen. Het klantbelang staat nog altijd voorop en door de ‘dode-hand-constructie’ blijft die voorop staan.

1 miljoenste polis

Een nieuwe eeuw breekt aan. De Noordhollandsche van 1816 ontwikkelt door. Zo komt er een internetportaal, wordt de VerzekeringApp gelanceerd en de Stichting Goede Doelen opgericht. Klanten waarderen dit. De Noordhollandsche wordt tot 14 keer op rij verkozen tot de Beste Schade verzekeraar van Nederland. In 2013 wordt de 1 miljoensteste polis afgesloten. In dat jaar wordt ook de Coöperatie Nh1816 opgericht en wijzigt de naam naar Nh1816 Verzekeringen.

Marktleider

Technische en maatschappelijke ontwikkelingen volgen zich steeds sneller op. Maar als coöperatieve verzekeraar heeft Nh1816 een sterke positie. Die plek is midden in de maatschappij, samen met de adviseur werken aan het belang van de verzekerden. Wij mogen ons marktleider noemen als het gaat om particuliere schadeverzekeringen via de adviseur. Het is uniek dat wij volledig autonoom zijn opgegroeid en nog steeds als zelfstandige verzekeraar het land in gaan.

Nóg 200 jaar

Ruim 200 jaar later is de Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij uitgegroeid tot een miljoenenbedrijf. Nog altijd gevestigd op de plek waar wij groot zijn geworden. Dezelfde straat, hetzelfde huisnummer. En naast ons, vind je nog steeds de houtzagerij waar onze geschiedenis en het ondernemerschap van grondlegger Cornelis Eecen mee begon. Twee eeuwen ondernemerschap aan de Dorpsstraat. Trots op onze roots en onze positie als marktleider blijven wij doen waar wij als specialisten goed in zijn. Gedreven vanuit onze betrokkenheid. Lokaal. Bij de maatschappij en natuurlijk onze verzekerden. Verzekeren is zekerheid bieden. Dat doen wij nu ruim 200 jaar vanuit onze Noord-Hollandse nuchterheid en dat willen wij nóg 200 jaar doen.

Aan het roer

1816-1831

Cornelis Jansz Eecen, oprichter van de Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij in 1816 en van Houthandel Eecen in 1803.

1831-1883

Gerbrand Eecen, een van de zoons van Cornelis. Onder zijn bestuur werd de brandverzekering uitgebreid met het verzekeren van roerende goederen.

1883-1902

Cornelis Eecen wordt de nieuwe directeur. Tegelijkertijd splitst de Brandwaarborg zich af van de Houthandel, die vanaf dit jaar autonoom wordt bestuurd door broer Jan Eecen.

1902-1925

Gerbrand Eecen volgt zijn vader op. In 1915 sterft hij echter nog zeer jong, waarna zijn moeder N. Eecen-Schoorl met bijstand van commissaris A. Wonder Pzn de dagelijkse leiding overneemt tot zoon Cornelis oud genoeg is voor het directeurschap.

1925-1986

Cornelis Pieter Eecen Gzn volgt zijn moeder N. Eecen-Schoorl op in 1925 als directeur van de Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij. Hij overlijdt in 1988 op 90-jarige leeftijd.

Cornelis Pieter Eecen Gzn

1964-2000

Henk Box Jr. treedt in 1964 na een dienstverband van tien jaar toe tot de directie. De Noordhollandsche wordt niet langer uitsluitend door een lid van de familie Eecen geleid. In 1986 overlijdt hij ‘in het harnas’ waarna hij als algemeen directeur wordt opgevolgd door IJs Feller.

1980-2000

IJs Feller, Philippe Laureau en Joke Van Kesteren (tot 1994) treden toe tot de directie van de Noordhollandsche van 1816. In 1980 was hier ook de heer Goodijk lid van de directie; hij overleed echter in 1982.

IJs Feller, Philippe Laureau en Joke Van Kesteren

1998-heden

Lex Verëll is benoemd tot algemeen directeur en wordt een jaar later terzijde gestaan door Cas Verhage als commercieel directeur. In 2012 is de directie weer drie man sterk met de benoeming van Rémon Chattellon tot financieel directeur. Alle drie zijn statutair directeur.

afbeelding van de directieleden van Nh1816 verzekeringen

In de cijfers

Tijdens het eeuwfeest in 1916 was de premieomzet nog ƒ 80.000,-. In 1941 ging de jaaromzet al richting ƒ 1 miljoen. In 1962 groeide de premieomzet door naar circa ƒ 10 miljoen. Geen grote bedragen in de verzekeringsbranche. De Noordhollandsche werd dan ook als kleine verzekeraar betiteld. De grootste groei realiseerden wij de laatste jaren. De premieomzet steeg van € 57 miljoen naar € 400 miljoen. De Nederlandse Bank beschouwt ons inmiddels als middelgrote verzekeraar.

In de cijfers
Dorpsstraat 820

Dorpsstraat 820

Sinds onze oprichting zijn wij gevestigd aan de Dorpsstraat in Oudkarspel. In de beginjaren was dit nog op het perceel van de familie Eecen, waar ook de werkplaats en opslag waren van de houthandel. In 1874 betrekt de Onderlinge de boerderij op nummer 820. In de jaren zestig van de 20ste eeuw verrijst er naast de boerderij een nieuw pand van twee etages. Dertig jaar later worden deze panden met elkaar verbonden. De oorspronkelijke boerderij is anno nu nog steeds het bezoekadres van Nh1816.

Actieve samenwerking met de adviseur

Adviseurs worden ontvangen bij Nh1816

Werken en opereren vanuit het hart van de gemeenschap, dat was twee eeuwen geleden de reden van Cornelis Eecen om een houtzaagmolen in Alkmaar af te laten breken en in Oudkarspel aan de Dorpsstraat op te laten bouwen. De lokale betrokkenheid zit in ons DNA. Daarom werken wij actief samen met lokale financieel adviseurs. Mede dankzij de adviseur hebben wij ogen en oren voor de wensen uit de markt. De adviseur staat naast de klant. Wij staan als business partner naast de adviseur. Het maakt ons uitzonderlijk. De meeste verzekeraars bieden hun verzekeringen direct en online aan. Onze klanten krijgen het beste advies op maat van de lokale adviseur bij hun om de hoek. Persoonlijk en zowel fysiek als digitaal altijd dichtbij. Zo kunnen onze klanten al hun vragen stellen op de manier die bij hun past en zijn zij beschermd tegen financiële problemen en risico’s bij schade. Mede door deze strategie borgen wij de kwaliteit van de dienstverlening.

De oudste, nog actieve aanstelling dateert inmiddels van meer dan 100 jaar geleden. In 1908 werd de samenwerking bekrachtigd met Jan Kamp uit Heerhugowaard. Kamp was toen nog een plaatselijk timmerman, die de door hemzelf gebouwde huizen en stolpboerderijen verzekerde tegen brand- en bliksemschade. Inmiddels is het een middelgroot assurantiekantoor, dat alle producten aanbiedt voor de financiële zekerheid. Het timmeren is uitbesteed aan een ander deel van de familie. Verzekeringen kwamen dikwijls tot stand in openbare gelegenheden, en niet zelden de dorpskroeg, waar de verzekeringsadviseur en de dienstdoende inspecteur van de Noordhollandsche spreekuur hielden.

Door de jaren heen werkte de Noordhollandsche met veel agentschappen samen. Het aantal is door alle A-, B- en C-inschrijvingen nauwelijks vast te stellen. Anno nu is dat aantal een stuk overzichtelijker geworden met ruim 700 actieve kantoren. Het geloof in de toegevoegde waarde van het intermediair is onverminderd groot.

Nh1816 Verzekeringen is dé verzekeraar voor mensen die kiezen voor een persoonlijk advies, uitstekende dekkingen, vernieuwende oplossingen, een duurzame partij en maatschappelijke betrokkenheid. 

Waardering

In de korte geschiedenis van Adfiz-onderzoeken, kregen wij 14 keer de beste beoordeling. Die waardering is het gevolg van de juiste keuzes maken. Wij hebben er bewust voor gekozen om ons productaanbod te verkleinen en geen bedrijfsmatige en agrarische verzekeringen meer te bieden. Wij hebben een duidelijke niche gekozen: simple risk particuliere verzekeringen via de adviseur. En dat legt ons geen windeieren. Want door de volle focus op onze niche, optimaliseren wij continue onze producten en dienstverlening. En dat levert ons een zeer goede performance op, blijkt uit beoordelingen. Klanten geven ons gemiddeld een 9.

Winnaar particulier schade

Mijlpalen

2020

Nh1816 bereikt 400 miljoen premieomzet

Nh1816 voor 14e jaar op rij verkozen tot Beste Schadeverzekeraar Particulier

2019

Nh1816 bereikt 366 miljoen premieomzet

Nh1816 voor 13e jaar op rij verkozen tot Beste Schadeverzekeraar Particulier

2018

Nh1816 bereikt 300 miljoen premieomzet

Nh1816 voor 12e jaar op rij verkozen tot Beste Schadeverzekeraar

2017

Nh1816 voor 11e jaar op rij verkozen tot Beste Schadeverzekeraar

2016

Nh1816 lanceert verbeterde website

De VerzekeringApp wordt vernieuwd

Nh1816 voor 10e jaar op rij verkozen tot Beste Schadeverzekeraar

Nh1816 bestaat 200 jaar

2015

Samenwerking met KNRM leidt tot de Nh1816 KNRM polis (deze polis is sinds 2020 niet meer beschikbaar).

2014

Nh1816 voor 9e jaar op rij verkozen tot Beste Schadeverzekeraar

Verzekerdmetadvies.nl ondersteunt de online vindbaarheid van Nh1816 adviseurs

2013

De 1 miljoenste Nh1816 polis wordt afgesloten

Oprichting van de Coöperatie Noordhollandsche van 1816 U.A. De Noordhollandsche van 1816 wordt Nh1816 Verzekeringen

2012

De Noordhollandsche wordt door de Adfiz leden opnieuw en voor de 8e keer op rij gekozen tot Beste Schadeverzekeraar van Nederland

De VerzekeringApp wordt geïntroduceerd

Oprichting van de N.V. Noordhollandsche van 1816 Levensverzekeringsmaatschappij

2000

Oprichting van de Stichting Goede Doelen Nh1816 die lokale en regionale sociaal-culturele en maatschappelijk relevante projecten financieel ondersteunt

1999

De Noordhollandsche van 1816 overschrijdt de omzetgrens van NLG 100 miljoen

1962

Oprichting van de N.V. Noordhollandsche van 1816, Algemene Verzekeringsmaatschappij

1896

De Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij breidt haar werkgebied uit tot heel Nederland en verlaat het principe van het verzekeren op puur onderlinge basis

1816

Cornelis Eecen richt in Oudkarspel de Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij op