Nh1816 pand

Tot nu

Oprichting Onderlinge Waarborg

Op 5 oktober 1816 werd door Cornelis Jansz Eecen, de Onderlinge Brandwaarborg opgericht. Op dat moment is hij al eigenaar van Houthandel Eecen, die tot op de dag van vandaag, maar nu onder een andere naam, naast Nh1816 is gevestigd. De start van de onderneming was in 1805 toen Eecen zijn paltrokmolen als houtzagerij in gebruik nam. De molen was twee jaar eerder nog in bedrijf in Alkmaar onder de naam De Kievit. Nadat hij daar was afgebroken en in Oudkarspel herbouwd, gaf Eecen de molen de naam Vier Gebroeders; naar zijn vier zonen.

Uit strategische overwegingen kocht CJ Eecen in 1816 een deel van de verzekeringsportefeuille van de Bataafsche Brandwaarborgmaatschappij van de baljuw van Katwijk. Het doel was om als Onderlinge Brandwaarborg in de provincie opstallen te verzekeren tegen het risico van brand en deze met de eigen houtzagerij te kunnen herbouwen wanneer er onverhoopt toch een werd beschadigd of verwoest door brand. Pas in 1883 werden Brandwaarborg en Houthandel volledig van elkaar gescheiden en ging de Noordhollandsche van 1816 zelfstandig verder.

Tot nu

Scheiding van de houthandel

houthandel


In 1896 werd het werkgebied uitgebreid buiten Noord-Holland. De Onderlinge Brandwaarborg verzekert onder toezicht van inspecteurs risico’s in heel Nederland. De eerste honderd jaar van het bestaan biedt de brandwaarborg uitsluitend brandverzekeringen aan voor particuliere opstallen en roerende goederen. Pas in 1919 wordt het productaanbod uitgebreid met inbraak- en glasverzekeringen. In de jaren erna zullen nog veel producten en dekkingsuitbreidingen volgen voor particulieren en bedrijven, waaronder motorrijtuigenverzekeringen.

Tot nu

Oprichting Noordhollandsche van 1816 N.V.

Oprichting Noordhollandsche van 1816 N.V.


In 1962 wordt door de laatste directeur in de familielijn Eecen het besluit genomen om naast de Onderlinge Brandwaarborg de N.V. Noordhollandsche van 1816 Algemene Verzekeringsmaatschappij op te richten. Alle aandelen van de vennootschap zijn in handen van de familie Eecen. Het grootste deel van de polissen wordt overgeboekt van de Onderlinge naar de N.V. waar wel een groot kapitaal in achterblijft.

Met dat kapitaal worden in 1989 de aandelen van de N.V. gekocht van de familie Eecen. De familie is op dat moment bestuurlijk al minder betrokken en de successierechten kunnen de familie parten spelen bij het staken van de verzekeringsactiviteiten. Dit is een belangrijk moment voor het voortbestaan van de Noordhollandsche.

De Onderlinge zelf heeft geen aandeelhouders en de statuten bepalen dat bij het stoppen van de N.V. er geen geld wordt betaald aan bestuursleden of leden van de Onderlinge. Hierdoor heeft niemand belang bij de verkoop van de verzekeringmaatschappij, behalve als het in het belang van de maatschappij zelf is. Herhaaldelijke overnameverzoeken door externe partijen vinden geen gehoor bij de directie. Een aantal, goed presterende kleine en middelgrote verzekeraars, concurrenten van de Noordhollandsche vergaat het anders. Zij gaan in het belang van aandeelhouders achter elkaar op in de grote hongerige verzekeringsmaatschappijen van ons land.

Tot nu

Belangrijke keuzes

Belangrijke keuzes


In 2003 introduceert de Noordhollandsche het internet portaal. Dit portaal en de koppeling met het administratiepakket ANVA luiden de enorme groei in van de laatste tien jaar. De Noordhollandsche maakt daarnaast de juiste keuzes, door bedrijfsmatige en gecompliceerde risico’s te laten vallen en vol voor de simple risk particuliere productie te gaan.
 
Met de transformatie naar de coöperatieve verzekeringsmaatschappij in 2013 verstevigt Nh1816 haar bestaansrecht als verzekeraar. Na 198 jaar lang als Onderlinge te hebben geopereerd, wordt een stakeholdersmodel uitgerold, dat nog meer duidelijk maakt wat de rol en de positie van de verzekeraar is. Namelijk midden in de maatschappij staan.

Tot nu

Onze toekomst als Coöperatie

Onze toekomst als Coöperatie


200 jaar later mogen we in 2016 met elkaar het 200 jarig bestaan vieren. Uniek, omdat Nh1816 nog steeds zelfstandig opereert en volledig autonoom is gegroeid. Een enorme mijlpaal, waar we verschrikkelijk trots op zijn. Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen volgen zich steeds sneller op en op weg naar het volgende jubileum spant Nh1816 zich in om nu en in de toekomst de juiste keuzes te blijven maken.

Aan het roer

1816-1831

Cornelis Jansz Eecen, oprichter van de Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij in 1816 en van Houthandel Eecen in 1803.

1831-1883

Gerbrand Eecen, een van de zoons van Cornelis. Onder zijn bestuur werd de brandverzekering uitgebreid met het verzekeren van roerende goederen.

1883-1902

Cornelis Eecen wordt de nieuwe directeur. Tegelijkertijd splitst de Brandwaarborg zich af van de Houthandel, die vanaf dit jaar autonoom wordt bestuurd door broer Jan Eecen.

1902-1925

Gerbrand Eecen volgt zijn vader op. In 1915 sterft hij echter nog zeer jong, waarna zijn moeder N. Eecen-Schoorl met bijstand van commissaris A. Wonder Pzn de dagelijkse leiding overneemt tot zoon Cornelis oud genoeg is voor het directeurschap.

1925-1986

Cornelis Pieter Eecen Gzn volgt zijn moeder N. Eecen-Schoorl op in 1925 als directeur van de Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij. Hij overlijdt in 1988 op 90-jarige leeftijd.

Cornelis Pieter Eecen Gzn

1964-2000

Henk Box Jr. treedt in 1964 na een dienstverband van tien jaar toe tot de directie. De Noordhollandsche wordt niet langer uitsluitend door een lid van de familie Eecen geleid. In 1986 overlijdt hij ‘in het harnas’ waarna hij als algemeen directeur wordt opgevolgd door IJs Feller.

1980-2000

IJs Feller, Philippe Laureau en Joke Van Kesteren (tot 1994) treden toe tot de directie van de Noordhollandsche van 1816. In 1980 was hier ook de heer Goodijk lid van de directie; hij overleed echter in 1982.

IJs Feller, Philippe Laureau en Joke Van Kesteren

1998-heden

Lex Verëll is benoemd tot algemeen directeur en wordt een jaar later terzijde gestaan door Cas Verhage als commercieel directeur. Beiden zijn direct ook statutair directeur. In 2012 is de directie weer drie man sterk met de benoeming van Rémon Chattellon tot financieel directeur.

1998-heden

In de cijfers

Tijdens het eeuwfeest van de Noordhollandsche in 1916 was de premie omzet nog ƒ 80.000,-, maar in 1941 ging de jaaromzet al richting ƒ 1 miljoen. In 1962 werd deze kleine verzekeraar een NV met een premie omzet van circa ƒ 10 miljoen. Geen grote bedragen in de verzekeringsbranche en De Noordhollandsche werd dan ook tot voor kort als kleine verzekeraar betiteld. Zoals uit de statistiek is af te lezen is de grootste groei in de laatste tien jaar van het 200-jarig bestaan gerealiseerd waarin de premieomzet van € 57 miljoen naar € 240 miljoen is gestegen. Nh1816 wordt inmiddels door de DNB beschouwd als middelgrote verzekeraar.

In de cijfers
Dorpsstraat 820

Dorpsstraat 820

Sinds de oprichting is de Noordhollandsche Brandwaarborgmaatschappij gevestigd aan de Dorpsstraat in Oudkarspel. In de beginjaren was dit nog op het perceel van de familie Eecen zelf waar voorheen de timmermanswerkplaats en houtopslag waren van de houthandel.

In 1874 wordt de boerderij op nummer 820 betrokken, wat nog steeds het bezoekadres van Nh1816 is. In de jaren zestig verrijst er naast de boerderij een nieuw pand van twee etages en dertig jaar later worden deze panden met elkaar verbonden.

Adviseurs

Adviseurs worden ontvangen bij Nh1816


Nh1816 Verzekeringen is één van de laatste intermediairverzekeraars van Nederland. De adviseur staat naast de klant en de verzekeringsmaatschappij staat als business partner naast de adviseur. Dat is de centrale gedachte bij Nh1816 Verzekeringen. De klant die het advies op prijs stelt verzekert zich primair bij het intermediair bij hem of haar om de hoek en niet bij een verzekeringsmaatschappij. Mede door deze strategie wordt de kwaliteit van de dienstverlening geborgd. De keuze om uitsluitend te verzekeren met de bemiddeling van het intermediair zit in het DNA van Nh1816.

De oudste, nog actieve aanstelling dateert inmiddels van meer dan 100 jaar geleden. In 1908 werd toen de samenwerking bekrachtigd met Jan Kamp uit Heerhugowaard. Kamp was toen nog een plaatselijk timmerman, die graag de door hemzelf gebouwde huizen en stolpboerderijen verzekerde tegen brand- en bliksemschade. Inmiddels is het een middelgroot assurantiekantoor, dat alle producten aanbiedt voor de financiële zekerheid. Het timmeren is inmiddels uitbesteed aan een ander deel van de familie. Verzekeringen kwamen dikwijls tot stand in openbare gelegenheden, en niet zelden de dorpskroeg, waar de verzekeringsadviseur en de dienstdoende inspecteur van de Noordhollandsche spreekuur hielden.

Door de jaren heen heeft de Noordhollandsche met veel agentschappen samengewerkt. Met alle A-, B- en C-inschrijvingen is het aantal nauwelijks vast te stellen. Anno 2016 is dat aantal een stuk overzichtelijker geworden met ongeveer 600 actieve kantoren. Het geloof in de toegevoegde waarde van het intermediair is onverminderd groot.

Waardering

Nh1816 staat pal achter het intermediair en de houding van onze medewerkers is sinds jaar en dag dienstverlenend en oplossingsgericht.
 
Ook met de grote groei in de laatste jaren is de arbeidsethiek onveranderd. In de korte geschiedenis van de branche performance onderzoeken via Adfiz hebben we inmiddels 12 keer in successie de beste beoordelingen gekregen. Die waardering is zeker het gevolg van de juiste keuzes maken.

Een halve eeuw geleden bood de Noordhollandsche een breed scala aan producten aan op particulier, bedrijfsmatig en agrarisch gebied. Inspecteurs maakten de meest uitgebreide rapporten om deze risico’s goed in kaart te krijgen en op de juiste manier en tegen de juiste premie te verzekeren. Tegenwoordig worden uitsluitend nog simple risk particuliere verzekeringen aangeboden. Maar met de beste performance in dat deel van de markt.

Winnaar particulier schade

Mijlpalen

2018

Nh1816 bereikt 300 miljoen premieomzet

Nh1816 voor 12e jaar op rij verkozen tot Beste Schadeverzekeraar

2017

Nh1816 voor 11e jaar op rij verkozen tot Beste Schadeverzekeraar

2016

Nh1816 lanceert verbeterde website

De VerzekeringApp wordt vernieuwd

Nh1816 voor 10e jaar op rij verkozen tot Beste Schadeverzekeraar

Nh1816 bestaat 200 jaar

2015

Samenwerking met KNRM leidt tot de Nh1816 KNRM polis

2014

Nh1816 voor 9e jaar op rij verkozen tot Beste Schadeverzekeraar

Verzekerdmetadvies.nl ondersteunt de online vindbaarheid van Nh1816 adviseurs

2013

De 1 miljoenste Nh1816 polis wordt afgesloten

Oprichting van de Coöperatie Noordhollandsche van 1816 U.A. De Noordhollandsche van 1816 wordt Nh1816 Verzekeringen

2012

De Noordhollandsche wordt door de Adfiz leden opnieuw en voor de 8e keer op rij gekozen tot Beste Schadeverzekeraar van Nederland

De VerzekeringApp wordt geïntroduceerd

Oprichting van de N.V. Noordhollandsche van 1816 Levensverzekeringsmaatschappij

2000

Oprichting van de Stichting Goede Doelen Nh1816 die lokale en regionale sociaal-culturele en maatschappelijk relevante projecten financieel ondersteunt

1999

De Noordhollandsche van 1816 overschrijdt de omzetgrens van NLG 100 miljoen

1962

Oprichting van de N.V. Noordhollandsche van 1816, Algemene Verzekeringsmaatschappij

1896

De Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij breidt haar werkgebied uit tot heel Nederland en verlaat het principe van het verzekeren op puur onderlinge basis

1816

Cornelis Eecen richt in Oudkarspel de Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij op