Over de stichting

Nh1816 Verzekeringen neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus.
Een deel van de winst die het bedrijf maakt, geeft zij terug aan de samenleving.
Niet door elke verzekerde een marginaal premievoordeel te gunnen, dat nauwelijks als een voordeel wordt herkend. Maar door maatschappelijk relevante projecten financieel mede mogelijk te maken.

Overige projecten

Ziekte en handicap

Educatie & Talentontwikkeling

Veiligheid