Verzekeringskaarten

Verzekeringen begrijpelijker gemaakt

  • Herkenbare indeling
  • Helder over de dekkingen
  • Begrijpelijk en inzichtelijk

Wonen

Verzekeringskaarten maken informatie over wonen duidelijker en overzichtelijker. We gebruiken herkenbare iconen en korte, begrijpelijke teksten om duidelijk te maken waar een de verzekeringen voor bedoeld zijn en wat wel en niet verzekerd is. 

Reizen en Recreatie

Verzekeringskaarten maken informatie over reizen en recreatie duidelijker en overzichtelijker. We gebruiken herkenbare iconen en korte, begrijpelijke teksten om duidelijk te maken waar een de verzekeringen voor bedoeld zijn en wat wel en niet verzekerd is. 

Voor onze overige verzekeringskaarten binnen de categorie Reizen en Recreatie bekijk je de volgende kaart(en):

Leven & Welzijn

Verzekeringskaarten maken informatie over leven en welzijn duidelijker en overzichtelijker. We gebruiken herkenbare iconen en korte, begrijpelijke teksten om duidelijk te maken waar een de verzekeringen voor bedoeld zijn en wat wel en niet verzekerd is. 

Recht

Verzekeringskaarten maken informatie over recht duidelijker en overzichtelijker. We gebruiken herkenbare iconen en korte, begrijpelijke teksten om duidelijk te maken waar een de verzekeringen voor bedoeld zijn en wat wel en niet verzekerd is.

 

Aansprakelijkheid

Verzekeringskaarten maken informatie over recht duidelijker en overzichtelijker. We gebruiken herkenbare iconen en korte, begrijpelijke teksten om duidelijk te maken waar een de verzekeringen voor bedoeld zijn en wat wel en niet verzekerd is. 

Nh1816 Verzekeringskaarten

Omdat polisvoorwaarden documenten met een juridische inhoud zijn, is de inhoud ervan niet voor iedereen even begrijpelijk. Daarom heeft Nh1816 Verzekeringskaarten gemaakt. In die kaarten maken we informatie over verzekeringen duidelijker, overzichtelijker en begrijpelijker. We gebruiken herkenbare iconen en korte begrijpelijke teksten om duidelijk te maken waar een verzekering voor bedoeld is en wat wel en niet verzekerd is.

Het Verbond van Verzekeraars heeft regels gemaakt over hoe de verzekeringskaarten moeten zijn opgesteld en welke informatie die moeten bevatten. De Nh1816 verzekeringskaarten voldoen aan die regels. Verzekeringskaarten zijn er nog niet van al onze producten.

Omdat verzekeringskaarten juridisch niet dezelfde waarde hebben als polisvoorwaarden, zijn de kaarten uitsluitend informatief. U kunt aan de inhoud ervan dan ook geen rechten ontlenen.