Verzekeringskaarten

  • Herkenbare indeling
  • Helder over de dekkingen
  • Begrijpelijk en inzichtelijk

Leven & Welzijn

Verzekeringskaarten maken informatie over leven en welzijn duidelijker en overzichtelijker. We gebruiken herkenbare iconen en korte, begrijpelijke teksten om duidelijk te maken waar een de verzekeringen voor bedoeld zijn en wat wel en niet verzekerd is. 

Aansprakelijkheid

Hoe ben ik verzekerd met mijn aansprakelijkheidsverzekering? De verzekeringskaart laat het u in één oogopslag zien.

Wat zijn verzekeringskaarten?

Verzekeringskaarten tonen u in één oogopslag de dekking van uw verzekeringen. Zo ziet u heel overzichtelijk wat er wel en niet is verzekerd. Iedere verzekering en dekking heeft zijn eigen kaart.

Verzekeringskaarten Nh1816

De verzekeringskaarten van Nh1816 maken de informatie over uw verzekeringen duidelijk, overzichtelijk en begrijpelijk. Herkenbare iconen en korte begrijpelijke teksten geven aan waar de verzekering voor is bedoeld en wat er wel en niet is verzekerd.

Verzekeringskaarten en polisvoorwaarden

Verzekeringskaarten hebben juridisch niet dezelfde waarde als polisvoorwaarden. Aan de inhoud kunt u daarom geen rechten ontlenen. Verzekeringskaarten zijn puur informatief.