Koos Rook Financiële Diensten

"We willen een klant zodanig leren kennen, dat we op allerlei terreinen kunnen meedenken"

Denny Trouwborst

Denny Trouwborst

Koos Rook Financiële Diensten | Adviseurs aan het woord

Ja, de Krimpenerwaard is voor mij hier op aard toch het plekje waar ik het liefste ben/Tussen IJssel en Lek, op de kaart maar een vlek, ligt voor mij daar het mooiste dat ik ken. Met een song-tekst verklaarde de oprichter en naamgever van ons kantoor, Koos Rook, in 1982 zijn liefde aan de Krimpenerwaard. De lokale zanger Johan van den Heu-vel zette het nummer op de plaat. Het zegt alles over onze band met de streek. We staan niet alleen met bei-de benen in het polderlandschap, we hebben er onze wortels.

We spreken wel eens van ‘voor en na de brug’. De brug is in dit geval de Algerabrug, die Krimpen aan den IJssel verbindt met Groot-Rotterdam. Mensen van voor de brug zijn Krimpenaren, over het algemeen nuchter en bescheiden, niettemin trots op hun mooie omge-ving. Na de brug is men meer uitgesproken, wat luid-ruchtiger. De Algerabrug geldt als een herkennings-punt voor velen. Het is de poort tot de Krimpenerwaard en een zeer vervelend ding als je er weer eens in de file staat. Er gaat zoveel verkeer overheen, dat er altijd wel een discussie is over de toegangswegen en het verbre-den van de brug.

Dit is een maritiem gebied, al zijn veel leveranciers voor de scheepvaart eind jaren ’90 vertrokken. Gelukkig is er nog genoeg bedrijvigheid. Onze zakelijke klanten-kring varieert van éénpitters tot MKB. We kunnen bei-de soorten ondernemers volledig ontzorgen. Ons kan-toor biedt naast verzekeringsoplossingen, hypotheken en persoonlijke financiële planning, ook een RegioBank, fiscale en administratieve ondersteuning. Persoonlijk, aandacht en kennis, dat zijn onze kernwaarden. De laat-ste vertaalt zich ook naar klantkennis. We willen een klant zodanig leren kennen, dat we op allerlei terreinen kunnen meedenken. Neem brandveiligheid voor bedrij-ven. Verzekeraars stellen hoge eisen aan elektra, zoals NEN- en Scopekeuringen en voor die keuringen vragen grote bedrijven de hoofdprijs. Wij kunnen doorverwij-zen naar een bevriende specialist die goed werk levert en schappelijke prijzen hanteert.

Goed advies betekent voor ons zorgvuldig luiste-ren, op de juiste manier vragen stellen, adviseren en inschatten welke risico’s iemand loopt én wil lopen. Soms kunnen particulieren en ondernemers bepaalde risico’s op verantwoorde wijze zelf dragen. Financiële vraagstukken op een laagdrempelige manier uitleggen, hoort er ook bij. Dat kun je alleen met de nodige kennis, ervaring en het nodige inlevingsvermogen. Het helpt dan dat ons team uit medewerkers van diverse leeftij-den bestaat. Een vraag die zowel jongeren als senioren wel eens stellen: ik rijd niet meer op mijn brommer, dan hoef ik ‘m toch ook niet te verzekeren? Wel dus. Zolang de brommer is aangemeld bij het RDW, moet je ‘m ver-zekeren. Zo niet, dan riskeer je hoge boetes.

Meedenken en korte lijnen typeren Nh1816. Voor ons is het een fijne samenwerkingspartner omdat ze er op dezelfde wijze instaan als wij. En natuurlijk is hun maatschappelijke betrokkenheid voor ons belangrijk. We hebben samen met Nh1816 een sporttentenkamp voor kinderen georganiseerd. Het doel was tweeledig, kinderen weer aan het sporten krijgen, iets wat in co-ronatijd naar de achtergrond verdween, en kinderen van Oekraïense vluchtelingen een leuke dag bezorgen. Andere mooie maatschappelijke projecten waaraan we deelnemen, zijn de Week van het Geld, voorlichting over online bankieren en fraude voor de bewoners van een seniorencentrum, verkeerslessen voor scholieren en een ontmoetingslocatie voor mensen met een ver-standelijke beperking. Mensen zeggen wel eens ‘we zien jullie overal!’ Klopt, we zijn bij talloze verenigingen en evenementen in de Krimpenerwaard betrokken. We doen dat bovenal voor onze regio, voor de mensen. En ja, het draagt bij aan de naamsbekendheid. Je kunt ook een enorm billboard plaatsen, maar wij kiezen liever voor sponsoring van maatschappelijke doelen.

Naar boven