Meerwaerde financieel adviseurs

"Het grote voordeel is dat we klanten persoonlijk kennen."

Robert van Twillert portretfoto

Robert van Twillert

Meerwaerde financieel adviseurs | Adviseurs aan het woord

De eeuwige strijd tussen de blauwen, SV Spakenburg, en de rooien, IJsselmeervogels, is  'wereldberoemd' in Nederland. Als Bun­schoten-Spakenburger moét je een keuze maken. Zelf ben ik een blauwe in hart en nieren, maar er werken op ons kantoor ook rooien. Kun­nen ze niets aan doen, haha, maar we sponsoren sowie­so beide voetbalclubs. We hebben de clubkleuren in ons logo verwerkt en de achterzijde van onze visitekaartjes, rood of blauw, vertellen iets over de voorkeur van me­dewerkers. Mijn eigen vrouw steunt trouwens de rooi­en ... het kan allemaal. Maar zonder gekheid, er heerst een vriendelijke rivaliteit. Het is een hele happening als er weer een derby voor de deur staat.

Ook het voor Bunschoten-Spakenburg kenmerken­de water is in ons logo en onze bedrijfsnaam verwerkt. 'Meer' in Meerwaerde verwijst tevens naar het IJssel­meer. Spakenburg was een grootheid in de visserij, in de gloriedagen lagen hier honderden botters in de ha­ven. Hoewel de visserij op de Zuiderzee natuurlijk niet meer bestaat, beschikken we nog wel over de grootste authentieke haven voor houten schepen van Neder­land. Een commerciële scheepswerf bouwt en repareert hier nog altijd traditionele botters.

Bunschoten-Spakenburg is een warme gemeen­schap waarin men met elkaar meeleeft. Zes jaar gele­den ben ik getroffen door een zeldzame ziekte, ik ver­keerde op het randje van de dood en na een lange perio­de op de IC en in revalidatiecentra, heb ik alles opnieuw moeten leren. De steun uit mijn omgeving deed me ontzettend goed. Helaas word ik niet meer de oude. Fy­siek en mentaal zit ik nu aan mijn taks, dat betekent dat ik in deeltijd blijf werken.

Zo'n 95 procent van onze klanten bevindt zich op fiets­afstand van ons nieuwe kantoor in het centrum. Ons familiebedrijf, met inmiddels zo'n twintig medewer­kers, vindt hier ook zijn oorsprong. Het grote voordeel is dat we klanten persoonlijk kennen. En als we door het dorp fietsen, zien we meteen eventuele risico's die particulieren en bedrijven lopen. Die container staat nu wel heel dicht bij het bedrijfspand ... We wijzen mensen daar proactief op. Ga ik naar het voetbal, dan kom ik klanten tegen. Zodra het niet goed is, krijgen we het uiteraard ook meteen te horen, maar daar zijn wij niet bang voor.

We hebben in 2009 vol overtuiging gekozen voor de bedrijfsnaam Meerwaerde. We willen absoluut een aanwinst zijn voor de klant. Hoe doe je dat? Niet met pro­ductverkoop, maar met passend advies. We werken met een abonnementsstructuur, volledig provisieloos. Klan­ten zien zo precies wat we voor hen doen en tarieven zijn gunstiger omdat we geen reistijd doorberekenen. We kunnen ook verder kijken dan het standaardaanbod en andere keuzes aanbieden. Misschien is verzekeren voor een specifieke klant niet de beste optie. Of claimen. Daar kun je dan eerlijk over zijn. Voor ons is dat de definitie van goed advies: het begeleiden van relaties in het maken van de juiste keuze.

Werken met abonnementen betekent dat je veel van elkaar vraagt. Zo meten we performances. Dat doen we ook bij verzekeraars, want ze moeten onze klanten iets te bieden hebben. Nh1816 past prima in dat profiel. Ze hanteren reële premies, zijn gespecialiseerd in parti­culiere verzekeringen, werken snel en efficiënt. Als alles soepel en snel verloopt, kunnen wij ons eigen tarief be­heersbaar houden.

Nh1816 past als maatschappelijk betrokken orga­nisatie ook goed bij ons. We sponsoren nagenoeg alle 
(sport)verenigingen in Bunschoten-Spakenburg en steunen minder bekende doelen. Nu er steeds meer evenementen door mogen gaan, willen we de School­sportdag samen met Nh1816 een boost geven. Het is een typisch event voor Bunschoten-Spakenburg waar alle basisschoolkinderen aan mee kunnen doen. En bewe­gen is natuurlijk gezond, daar kunnen we niet genoeg aandacht aan besteden.

Naar boven