Meerwaerde financieel adviseurs

"Financiële rust, het gevoel van veiligheid, is belangrijk voor mensen."

Robert Otto portretfoto

Robert Otto

OTTO Verzekeringen & Hypotheken | Adviseurs aan het woord

Onze vriendelijke bedrijfshond Jip ver­welkomt klanten. Het geeft een bezoek  aan ons kantoor meteen sfeer: je komt bij een goede bekende binnen. Die ver­trouwde adviseur gaat alles voor je re­gelen. Het is zelfs onze slogan geworden. Een marke­tingadviseur die een dag meeliep, merkte op dat we continu tegen klanten aan de telefoon zeiden: we gaan het regelen. Financiële rust, het gevoel van veiligheid, is belangrijk voor mensen. Helaas verdwijnt dit idee steeds meer uit de maatschappij. Grote partijen streven naar rendement, de klant telt niet echt meer mee. On­langs werd er bij mijn ouders ingebroken, passen, inlog­gegevens, alles was gestolen. Heel impactvol, maar als je dan een noodnummer van de bank belt, sta je na het doorlopen van een telefonisch menu twintig minuten in de wacht. Is dat dan de samenleving die we willen?

Financieel adviseurs hebben een maatschappelijke functie. Politiek Den Haag heeft het over richtlijnen en provisies, maar ze weten niet wat financieel adviseurs eigenlijk doen. Of wie we zijn. In coronatijd hebben we ondernemers actief benaderd om hen te ondersteunen, bijvoorbeeld door samen met verzekeraars te kijken of we premies konden verlagen. Mensen staan voor fi­nanciële beslissingen die de rest van hun leven kunnen beïnvloeden en wij zorgen dat die beslissingen zo goed mogelijk voor hen uitpakken. Voor mij betekent goed advies dan ook luisteren, anticiperen en regelen. Klan­ten willen een huis kopen, maar de vraag hoe ze dan de komende jaren willen leven, moet je ook stellen. Het gaat om hun toekomst. 

Wij werken in een kleine gemeenschap en maken er actief deel vanuit. Mijn klanten en hun gezinnen zie ik bij de voetbal- en tennisvereniging, waar ook mijn kin­deren hebben gesport. We duiken in de lokale samenle­ving: we sponsoren sportclubs en de Oranjevereniging, zijn lid van de ondernemersvereniging en zijn partners met de plaatselijke makelaar en accountant. Samen­werken is ook met collega's ervaringen delen in een netwerkgroep. Wij doen dit met een mooie groep col­lega's en vrienden bij DBO. Door zaken te delen, kun je weer beter adviseren.

Tussen de middag zie je mensen hier met elkaar kletsen bij de bakker en in de supermarkt. Ons kent ons, maar juist daar houd ik van. We zijn in 2003 met ons kantoor in Moerkapelle gestart en ik wil er niet meer weg. Het is perfect, middenin in de Randstad, niet ver van Zoetermeer, Gouda en Rotterdam, en toch in een groene omgeving. Dagelijks wandel ik met Jip in het nabijgelegen Bentwoud en in het gebied waar de ri­vier de Rotte, naamgever van Rotterdam, zijn oorsprong vindt. Ons kantoor bestaat uit zeven medewerkers, we zijn niet groot, maar we groeien door onze persoonlijke aanpak. Er komen ook wel klanten van buiten de regio bij ons. Hun advieskantoor is dan al drie keer overge­nomen, ze herkennen niets meer terug van de vroegere service.

Nh1816 heeft dezelfde insteek als veel adviseurs. Middenin de maatschappij, betrokken bij klanten en adviseurs en heel korte lijnen. We gaan zeker nog een mooi maatschappelijk project met Nh1816 uitvoeren. We denken zelf aan sport en welzijn voor jongeren. Deze groep wordt hard getroffen en niet alleen door de coronacrisis. Jongeren kampen met studieschulden en een eigen woning vinden is zowat een utopie gewor­den. We hebben een monsterlijk beleid gecreëerd, dat gaat niet snel meer terug in de kooi. De ongelijkheid groeit. We moeten daar iets tegen doen.

Jongeren kijken trouwens anders naar contact met hun financieel adviseur. Ze hoeven bijvoorbeeld geen fysieke polismap, dat regelen ze liever in een actieve online omgeving. We blijven dan ook in digitalisering investeren. Natuurlijk blijft de deur altijd openstaan, maar we combineren persoonlijk contact met commu­nicatiemogelijkheden als apps en social media.

Naar boven