Van der Doelen in Geffen

"als lokaal kantoor maak je het verschil"

Ruud van de doelen voor molen

Ruud van der Doelen

Op de fiets naar de klant, de laptop achterop, dat drukt het beste uit wie wij zijn. Het zegt iets over betrokkenheid bij mijn woonplaats Geffen, waar ons kantoor 28 jaar geleden is begonnen. Je fietst tussen de mensen voor wie je het doet. Ik ben een geboren en getogen Geffenaar en wil hier ook niet weg. Het was op zich niet de bedoeling dat ik het kantoor in 2013 van mijn vader zou overnemen, want ik had een goede baan bij een pensioenuitvoerder. Maar toen hij me vanwege ziekte vroeg, ben ik ingestapt. Ik ben trots op hoe alles is gelopen. We zijn gegroeid van vier naar vijftien medewerkers, hebben een jong energiek team en beschikken over twee nieuwe vestigingen, in het na-bijgelegen Nistelrode en Berlicum. Kleinschalige kan-toren, dichtbij de mensen. Dat is zeker een voordeel, nu banken zich steeds verder terugtrekken. We willen graag groot worden door klein te blijven.

VV Nooit Gedacht uit Geffen is mijn club. Een tijd geleden stapte ik net van het voetbalveld af toen er werd gebeld. Bij een meubelfabriek in de regio woedde een grote brand, vier hallen gingen in vlammen op. In mijn voetbaltenue stond ik tussen het personeel en de directie. Ze waren logischerwijze in paniek, dus mijn voornaamste rol op dat moment was mensen gerust stellen. Pas tegen middernacht kwam ik thuis met een goed gevoel. We konden de mensen opvangen en de schadeafhandeling was geregeld.

Ons kantoor sponsort tientallen verenigingen en stichtingen in de omgeving. We hechten veel waarde aan regionale betrokkenheid. Het jaarlijkse evenement Effe noar Geffe, waar gemiddeld twintigduizend men-sen op af komen, verdient bijzondere aandacht. De inkomsten van het festijn gaan naar goede doelen. Daar hoort ook een jolige veiling bij, waar dorpsgenoten je aansporen veel te veel te bieden op curiosa. Vanwege de coronacrisis is Effe noar Geffe tijdelijk omgedoopt tot Molenfeest. Er is bij molen de Zeldenrust plek voor ongeveer tweeduizend mensen. Dat kan veilig, met zitplaatsen op anderhalve meter afstand. Een ander mooi project is de stichting Elzeneind-huis. Ouders van een gehandicapt meisje hebben uit ontevredenheid met de reguliere zorg voor hun dochter, een kleinschalige woon- en dagbestedingsplek gecreeerd. Wij hebben de risico-inventarisatie voor het project kosteloos verricht en onze contacten met een ju-rist, taxateur en verzekeraar gedeeld. Iedereen werkte gratis mee. Samen met Nh1816 hebben we de aanschaf van een tillift voor het zwembad bekostigd. We werken graag samen met deze verzekeraar.

Het verschil

Als lokaal kantoor maak je het verschil. Toen een blik-seminslag de stroomvoorziening van een hele woon-wijk platlegde, werden onze klanten als eerste gehol-pen. We hebben direct contacten in de buurt en dat werkt gewoon sneller. Daarnaast beschikken we over een netwerk van taxateurs, makelaars, accountants, P&O- en Arbo-adviseurs. Klanten kunnen bij ons altijd binnenlopen en worden ontvangen in een informele sfeer. We denken gericht mee omdat we zeer persoon-lijke vragen krijgen. Bijvoorbeeld over scheiden en over-lijden. Soms spreken we mensen op hun ziekbed. Dan denk je: wow, dat je nog de kracht hebt om hiermee be-zig te zijn...

Goed advies bestaat voor ons uit verschillende ele-menten, zoals ruim de tijd nemen voor een uitgebreide inventarisatie en persoonlijk gesprek, goed luisteren, de juiste vragen stellen en voldoende aandacht voor pre-ventie. Wij willen de wens van de klant centraal stellen, maar we durven ook vanuit onze ervaring een ande-re zienswijze te ventileren. Het gaat erom dat de klant écht wordt geholpen.

Naar boven