illustratie van Verzekeraarsinbeeld

Klanten voor derde keer op rij meer tevreden over hun verzekeraar

13 november 2018

Klanten geven hun verzekeraar voor het derde jaar op rij een hogere score voor de klantbediening. Dat blijkt uit jaarlijks onderzoek ‘Verzekeraars in beeld’ in opdracht van het Verbond van Verzekeraars. De 49 deelnemende verzekeraars scoren in het algemeen het best op klantcontact en klantgerichtheid. Duidelijkheid en deskundigheid laten ook een positieve verbetering zien ten opzichte van 2017. Op www.verzekeraarsinbeeld.nl kunnen consumenten kijken hoe hun verzekeraar in 2018 scoort en verzekeraars onderling vergelijken.

Resultaat

Uit het onderzoek blijkt dat Nh1816 Verzekeringen dit jaar sterk is gestegen (+0,35) in de klantwaardering. Een resultaat waar we trots op zijn en tevens een waardering voor onze samenwerking met lokale onafhankelijke adviseurs. Op alle fronten is de tevredenheid gestegen, zoals voor de deskundigheid en klantgerichtheid. Maar ook het vertrouwen in Nh1816 als verzekeraar laat een mooie stijging zien.

Het onderzoek geeft de scores weer die klanten van verzekeraars geven aan zes aspecten van klantbediening: klantgerichtheid, deskundigheid, contact, duidelijkheid, vertrouwen en tevredenheid. De ruim 10.000 deelnemers aan het onderzoek mochten een cijfer geven van 1 tot 10. De gemiddelden hiervan vormen de ranglijst. Daarnaast zijn bijna 4.000 klantreacties opgenomen op de website. 

Stijgende lijn

“Een heel mooi resultaat voor de derde keer op rij, daar mogen we als sector met recht trots op zijn”, zegt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars. Om de stijgende lijn vast te houden zijn volgens Weurding drie randvoorwaarden van belang: transparantie, voorspelbaarheid en uitlegbaarheid. “Het klantcontact is daarbij van onschatbare waarde. Door uitdrukkelijk naast de klant te staan, geef je als verzekeraar invulling aan een van de belangrijkste rollen: het helpen van klanten op momenten dat het tegen zit of erg moeilijk wordt.”

VerzekeraarsInBeeld is een initiatief van het Verbond van Verzekeraars waarbij consumenten op eenvoudige wijze kunnen zien hoe goed zijn of haar verzekeraar scoort. Andere initiatieven in dit verband zijn de Verzekeringskaarten en de consumentensite www.vanatotzekerheid.nl.

Naar boven