Maatschappelijk betrokken

Coöperatief verzekeren is risico’s afdekken met oog voor de wereld om ons heen. Het besef dat we een verschil kunnen maken, als we met elkaar de schouders eronder zetten. 

De Nh1816 filosofie gaat verder dan verzekeringen afsluiten en schade vergoeden. Nh1816 heeft geen externe aandeelhouders, staat midden in de maatschappij en wil hier graag iets voor terug doen.  De aandacht gaat uit naar verzekerden, adviseurs en medewerkers. Zij kunnen een regionaal evenement, waarmee een goed doel wordt gesteund, onder de aandacht brengen bij de coöperatie. 

Samen met de adviseurs steunt Nh1816 zo’n evenement en trekt men samen op om op deze manier iets voor de samenleving en het goede doel terug te doen. Regionale adviseurs geven hiermee lokaal invulling aan hun duurzame betrokkenheid bij hun verzekerden en ondernemen maatschappelijk verantwoord. 

Twee bestuursleden van de coöperatie Nh1816

Duurzame relatie

Dorine van Basten en Ton van Hooft vormen samen met Erik Schneider het bestuur van de Coöperatie Nh1816. De bestuursleden beschikken alledrie over jarenlange ervaring in de financiële wereld die nodig is om de coöperatie te leiden. Zij weten als geen ander hoe een goede samenwerking tussen verschillende partijen tot stand moet komen en solide blijft. 

Ton van Hooft legt uit hoe de coöperatie in elkaar zit en wat zij kan betekenen voor verzekerden, adviseurs en het verzekeringsbedrijf Nh1816. Maatschappelijke projecten worden betaald uit het dividend dat het verzekeringsbedrijf, bij een goed resultaat, aan de coöperatie overmaakt. ‘Waarom maken jullie de verzekering dan niet een euro goedkoper?’ Is volgens Ton soms de reactie. Zijn antwoord: ‘Omdat wij een duurzame relatie met onze verzekerden nastreven en we op deze wijze iets kunnen teruggeven aan de samenleving.' 

De coöperatie staat los van het verzekeringsbedrijf en heeft geen invloed op de premies of schadeuitkeringen. Het dividend dat we als coöperatie krijgen en mogen inzetten voor projecten is afhankelijk van het resultaat van het verzekeringsbedrijf en is tot een maximum beperkt. Alle coöperatieleden kunnen bij Nh1816 goede doelen (projecten) aandragen. Niet alleen de adviseurs maar ook de verzekerden.

Geen winstoogmerk

Mooi om aan goede doelen te werken, maar blijft over de vraag waarom het zo belangrijk is dat Nh1816 een coöperatie is die buiten het verzekeringsbedrijf staat. ‘Coöperatief verzekeren doet meer recht aan het verzekeringsbedrijf dat we zijn en verder willen uitbouwen. Het heeft als belangrijkste drijfveren het aangaan en onderhouden van een duurzame klantrelatie en het goed en betrouwbaar afdekken van de risico’s die verzekerden lopen, met een hoge klanttevredenheid

Aandeelhoudersbelangen spelen bij Nh1816 geen rol! Transparant en zonder winstoogmerk opereren des te meer.’ Verzekeringen zijn natuurlijk gewoon nodig, maar kies dan in ieder geval voor een club die niet aandeelhouders maar klántbelang voorop stelt. Eentje die oog heeft voor de samenleving waar jij in woont en werkt.’ Met wat voor accent je dat ook zegt, het snijdt hout.