Over de stichting

Doelstellingen

De stichting wil een bijdrage leveren aan maatschappelijk relevante projecten van organisaties en instanties die voor de financiering van hun activiteiten vaak niet of nauwelijks beroep op subsidie of andere overheidssteun kunnen doen. Een financiële tegemoetkoming van een project kan een eenmalige bijdrage zijn of een jaarlijkse bijdrage tot een maximale duur van 5 jaar. 

Bij de keuze aan welke projecten de Stichting een financiële bijdrage wil verstrekken, hebben de volgende type projecten sterk de voorkeur

  • Projecten op het gebied van veiligheid;
  • Projecten op het gebied van ziekte/handicap;
  • Projecten op het gebied van educatie & opleiding;
  • Projecten op het gebied van talent & sportontwikkeling;
  • Projecten op het gebied van cultuurhistorische thema’s.

In beginsel worden internationale projecten, projecten op het gebied van religie, kunst, entertainment en commerciële sportsponsoring niet gehonoreerd. Evenmin projecten van privé personen en projecten van bedrijven/instellingen met een winstoogmerk.

Financiën

Stichting Goede Doelen Nh1816 financiert haar projecten door de donaties die haar door Nh1816 Verzekeringen sinds een reeks van jaren zijn gegeven.

Daarmee is inmiddels een aardig vermogen opgebouwd waaruit in principe jaarlijks een groot landelijk project wordt gefinancierd en meerdere kleinere projecten.

Voorbeelden van een aantal grote projecten van de afgelopen jaren zijn Artis, Carré, KNRM en KNGF. Bij “sleutelprojecten” elders op deze site vindt u meer informatie over deze projecten.

Vergoedingen

De bestuursleden ontvangen een jaarlijkse onkostenvergoeding van € 2.500,00. De heer Voskuijl ontvangt daarnaast een bezoldiging van € 9.500 per jaar.