Over de stichting

Doelstellingen

De stichting wil een bijdrage leveren aan maatschappelijk relevante projecten van organisaties en instanties (ANBI) die voor de financiering van hun activiteiten vaak niet of nauwelijks beroep op subsidie of andere overheidssteun kunnen doen. Een financiële tegemoetkoming van een project kan een eenmalige bijdrage zijn of een jaarlijkse bijdrage tot een maximale duur van 5 jaar. 

Bij de keuze aan welke projecten de Stichting een financiële bijdrage wil verstrekken, hebben de volgende type projecten sterk de voorkeur:

  • Veiligheid; Projecten of activiteiten van organisaties die zich inzetten voor het redden of helpen van mensen in nood en initiatieven die bijdrage aan veiligheid.
  • Ziekte en handicap; Projecten of activiteiten van organisaties die zich inzetten om de maatschappelijke betrokkenheid (participatie en integratie) van kinderen, ouderen en mindervaliden te verhogen waarbij wordt bijgedragen aan meer levensvreugde en meer comfort van leven.
  • Educatie en talentontwikkeling; Projecten of activiteiten van organisaties die zich inzetten voor de financiële of culturele leerervaring, dan wel talentontwikkeling, bij met name jongeren tot en met 18 jaar.
  • Cultuur; Projecten of activiteiten van organisaties gericht op het behoud van het Nederlands cultureel en historisch erfgoed.

In beginsel worden internationale projecten, projecten op het gebied van religie, kunst, entertainment en commerciële sportsponsoring niet gehonoreerd. Evenmin projecten van privé personen en projecten van bedrijven/instellingen met een winstoogmerk.