KNRM Nh1816 boot

Foto: KNRM Nh1816 klasse reddingboten

Waarom ondersteuning vanuit Stichting Goede Doelen Nh1816

In 2008 ontstond de samenwerking tussen Stichting Goede Doelen Nh1816 en de KNRM. Het in de vaart brengen van een geheel nieuwe klasse reddingboot was de droom van de KNRM in het kader van haar vlootvernieuwingsproject.

Met de financiële steun van Stichting Goede Doelen Nh1816 werd deze droom in 2014 werkelijkheid en de Nh1816 klasse reddingboot in de vaart genomen. Niet alleen een geweldige nieuwe ontwikkeling maar het levert direct een bijdrage in de schadebeperking waar zowel Nh1816 als de verzekerde profijt van hebben.


Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) redt ieder jaar 3.000 mensen. Snel, professioneel en kosteloos. De KNRM heeft een landelijk netwerk van 45 reddingstations met 1.300 professioneel opgeleide vrijwilligers langs de kust. De reddingvloot van de KNRM telt 75 reddingboten, die door professionele vrijwilligers worden bemand. Tien reddingposten met lifeguards worden tijdens de zomermaanden bemand op de Waddeneilanden. Op alle wereldzeeën kunnen zeevarenden een beroep doen op de artsen van de Radio Medische Dienst van de KNRM voor een doktersadvies.

KNRM Nh1816 rescue
De KNRM is een ongesubsidieerde hulpverleningsorganisatie, die in stand gehouden wordt door donaties, schenkingen en nalatenschappen. Jaarlijks is € 18 miljoen nodig om reddingboten en redders 24 uur per dag gereed te houden. Ruim 90.000 Redders aan de wal voelen zich verbonden met de KNRM en steunen de organisatie met een jaarlijkse bijdrage.

De KNRM garandeert directe hulp aan iedereen die daarom vraagt en krijgt daarbij de steun van donateurs (zogenaamde “Redders aan de wal”). De KNRM ontvangt geen overheidssubsidie.

Jaarlijks nemen de reddingsacties voor de pleziervaart 60 procent van de totale acties van de KNRM in beslag. In de meeste gevallen rukt de KNRM uit als gevolg van motorstoring of slechter wordende weersomstandigheden. Tegenwoordig komt de KNRM meer dan 1840 keer per jaar in actie. In 1825 hoefde de Redding Maatschappij slechts zes maal in actie te komen.

Ondanks alle veranderingen die er maatschappelijk en technisch zijn geweest, is de KNRM een zelfstandige, ongesubsidieerde organisatie gebleven. In de toekomst wil de KNRM dat zelfstandige karakter behouden.

Kantelproef reddingboot Nh1816

Zest Magazine

ZEST magazine is een glossy relatiemagazine voor leden van de coöperatie Nh1816. Een heerlijk blad om te lezen met artikelen over lifestyle, relevante verzekeringsinformatie, maatschappelijke betrokkenheid en gesprekken met mensen die over hun passie praten.

20 oktober 2015

Dit is de reddingboot van de toekomst