KNRM Nh1816 boot

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) redt ieder jaar 3.600 mensen. Snel, professioneel en kosteloos. De KNRM heeft een landelijk netwerk van 45 reddingstations met 1.300 professioneel opgeleide vrijwilligers langs de kust. De reddingvloot van de KNRM telt 75 reddingboten, die door professionele vrijwilligers worden bemand. Tien reddingposten met lifeguards worden tijdens de zomermaanden bemand op de Waddeneilanden. Op alle wereldzeeën kunnen zeevarenden een beroep doen op de artsen van de Radio Medische Dienst van de KNRM voor een doktersadvies.

De KNRM is een ongesubsidieerde hulpverleningsorganisatie, die in stand gehouden wordt door donaties, schenkingen en nalatenschappen. Jaarlijks is € 15 miljoen nodig om reddingboten en redders 24 uur per dag gereed te houden. Ruim 80.000 Redders aan de wal voelen zich verbonden met de KNRM en steunen de organisatie met een jaarlijkse bijdrage.

Een ramp voor de kust van Huisduinen op 14 oktober 1824, waarbij drie schipbreukelingen en zes redders verdronken, was de directe aanleiding tot het opzetten van een georganiseerd reddingwezen langs de Nederlandse kust. De KNRM garandeert directe hulp aan iedereen die daarom vraagt en krijgt daarbij de steun van donateurs (zogenaamde “Redders aan de wal”). De KNRM ontvangt geen overheidssubsidie.

Nh1816 boot concept

Van koopvaardij tot surfplank

Het waren scheepsrampen en strandingen in de beroepsvaart die de redders werk bezorgden. Diensten ten behoeve van de watersport zijn daar sinds 1970 in toenemende mate bij gekomen. Soms minder spectaculair. Maar daarom niet minder noodzakelijk.
Jaarlijks nemen de reddingsacties voor de pleziervaart 60 procent van de totale acties van de KNRM in beslag. In de meeste gevallen rukt de KNRM uit als gevolg van motorstoring of slechter wordende weersomstandigheden. Tegenwoordig komt de KNRM meer dan 2000 keer per jaar in actie. In 1825 hoefde de Redding Maatschappij slechts zes maal in actie te komen.

Kantelproef reddingboot Nh1816

Van roeiriem tot waterjet

Roeiredders van vroeger hebben een heroïsche uitstraling. Helden die, de uitputting nabij en met het bloed op de handen, het uiterste gaven in een poging hun medemens van de verdrinkingsdood te redden. Inmiddels behoort het roeitijdperk definitief tot het verleden. De moderne reddingboten hebben krachtige motoren en waterjets, waardoor zij een topsnelheid van meer dan 55 km/uur kunnen bereiken.

Ondanks alle veranderingen die er maatschappelijk en technisch zijn geweest, is de KNRM een zelfstandige, ongesubsidieerde organisatie gebleven.
De organisatie heeft altijd kunnen rekenen op voldoende moedige mannen en vrouwen, die hun leven waagden voor dat van een ander. In de toekomst wil de KNRM dat zelfstandige karakter behouden.

Waarom ondersteuning vanuit Stichting Goede Doelen Nh1816

In 2008 ontstond de samenwerking tussen de Stichting Goede Doelen Nh1816 en de KNRM.  Het in de vaart brengen van een geheel nieuwe klasse reddingboot was de droom van de KNRM in het kader van haar vlootvernieuwingsproject. Met de financiële steun (2,2 miljoen) van de Stichting Goede Doelen Nh1816 werd deze droom in 2014 werkelijkheid met het in de vaart nemen van de Nh1816 klasse reddingboot.
Niet alleen een geweldige nieuwe ontwikkeling maar het levert direct een bijdrage in de schadebeperking waar zowel Nh1816 als de verzekerde profijt van hebben.