reddingboot Nh1816 KNRM op ruwe zee

Over de stichting

Doelstellingen

Stichting Goede Doelen Nh1816 wil een bijdrage leveren aan maatschappelijk relevante projecten van organisaties en instanties (ANBI) die voor de financiering van hun activiteiten vaak niet of nauwelijks een beroep op subsidie of andere overheidssteun kunnen doen. Een financiële tegemoetkoming van een project is in eerste instantie altijd eenmalig. Herhaling of partnerschap voor meerdere jaren is bespreekbaar.

Bij de keuze aan welke projecten de Stichting een financiële bijdrage wil verstrekken, hebben de volgende type projecten sterk de voorkeur:

Veiligheid

Projecten of activiteiten van organisaties die zich inzetten voor het redden of helpen van mensen in nood en initiatieven die bijdrage aan veiligheid.

Ziekte en handicap

Projecten of activiteiten van organisaties die zich inzetten om de maatschappelijke betrokkenheid (participatie en integratie) van kinderen, ouderen en mindervaliden te verhogen waarbij wordt bijgedragen aan meer levensvreugde en meer comfort van leven.

Educatie en talentontwikkeling

Projecten of activiteiten van organisaties die zich inzetten voor de financiële of culturele leerervaring, dan wel talentontwikkeling, bij met name jongeren tot en met 18 jaar.

Cultuur

Projecten of activiteiten van organisaties gericht op het behoud van het Nederlands cultureel en historisch erfgoed.

In beginsel worden projecten of activiteiten die vallen in één van de volgende categorieën niet gehonoreerd:
 

  • In het buitenland;
  • Op het gebied van religie;
  • Op het gebied van kunst;
  • Op het gebied van entertainment, theater- of muziekvoorstellingen;
  • Op het gebied van commerciële sportsponsoring;
  • Op het gebied van medische apparatuur en onderzoeken;
  • Van privé personen;
  • Van bedrijven/instellingen met een winstoogmerk;
  • Aanvragen bedoeld ter dekking van personeels- en of exploitatiekosten.

Aanmelden Goed Doel

Wilt u een project bij de Stichting Goede Doelen Nh1816 indienen? Wij nemen alleen digitaal ingestuurde aanvragen in behandeling. Maak hiervoor gebruik van ons aanmeldformulier.

Naar boven