Verkeersdeelnemersverzekering

 • Het hele gezin automatisch meeverzekerd
 • Passagiers in of op een motorrijtuig of vaartuig zijn meeverzekerd
 • Voor alle verkeersdeelnemers inclusief (brom)fiets en voetganger
 • Verzekerd in heel Europa

Nh1816 schadeverzekering voor verkeersdeelnemers

Deze verzekering vergoedt schade die u als particulier lijdt door een ongeval tijdens deelname aan het verkeer. Het gaat daarbij om schade door overlijden, letsel en schade aan particuliere zaken. Gaat het om schade door letsel, dan lopen de kosten snel op. U moet als verkeersdeelnemer dus goed verzekerd zijn.

Dat doet u bij ons met de Nh1816 verkeersdeelnemersverzekering. Vraag uw adviseur naar de uitstekende voorwaarden en aantrekkelijke premiestelling.

Dekkingen verkeersdeelnemersverzekering

Schade als gevolg van een verkeersongeval als: 

 • bestuurder/passagier van een motorrij- of vaartuig 

 • bestuurder/passagier op een (brom-/snor) fiets 

 • passagier van bus, tram, trein, metro, veerboot of vliegtuig 

 • voetganger  
   

Schade aan bagage, kleding of spullen
 

Bij schade door letsel of overlijden wordt vergoed: 

 • inkomensschade 

 • uitvaartkosten 

 • smartengeld 

 • kosten voor noodzakelijke aanpassing woning of auto

 

Lees de volledige omschrijving van de dekking in de polisvoorwaarden.

Voordelen Nh1816

 • Verzekerden geven ons een 9.1 voor service
 • Digitale polisinformatie en schademelden via App
 • Uitstekende producten met goede premiestelling
 • Alleen via uw lokale verzekeringsadviseur

Dekking

Verzekerden

De verkeersdeelnemersverzekering geldt standaard voor alle gezinsleden. Daarnaast zijn ook de personen die zich met uw toestemming in of op uw motorrijtuig of vaartuig bevinden verzekerd.

Verzekerde verkeersdeelnemers

Bestuurders van een motorrijtuig, vaartuig of fiets. Passagiers van een motorrijtuig, bus, trein, metro, tram, veerboot of (lucht)vaartuig en voetgangers. 

Eigen risico

Er geldt geen algemeen eigen risico. Behalve voor schades aan spullen waar een verzekerde als voetganger of fietser bij betrokken is. Het eigen risico is dan €150,- per schade.

Verzekeringskaarten

Verzekeringskaarten maken informatie over de verkeersdeelnemersverzekering duidelijker en overzichtelijker. We gebruiken herkenbare iconen en korte, begrijpelijke teksten om duidelijk te maken waar een verkeersdeelnemersverzekering voor bedoeld is en wat wel en niet verzekerd is.

Veelgestelde vragen

Vind een adviseur in uw buurt

Snel gevonden

Schade melden

Adviseur aan het woord

VerzekeringApp

Preventietips

Polisvoorwaarden

Reviews

Naar boven