Hoofdkantoor Nh1816 Verzekeringen in Oudkarspel

Nh1816 koppelt stijgende omzet aan uitstekende resultaten

26 juli 2017

Inmiddels noteert de verzekeringsmaatschappij uit Oudkarspel 280 miljoen premieomzet. 

Met een groei van 10% in het eerste half jaar van 2017 groeide de pur sang intermediairverzekeraar in lijn met de voorgaande jaren. Opvallend hierbij is dat Nh1816 Verzekeringen deze groei koppelt aan een uitstekend technische resultaat van ruim 18 miljoen euro in het eerste half jaar van 2017. Een duidelijke verbetering t.o.v. 2016, toen er ook een positief rendement werd genoteerd maar echter aanzienlijk lager door de hagelbuien van 23 juni. 

Naast ontwikkelingen in het verzekeringsbedrijf zag Nh1816 ook haar beleggingsportefeuille positief ontwikkelen. Mede hierdoor bedraagt het halfjaarresultaat van de particuliere schadeverzekeraar 42 miljoen na belastingen.

Directievoorzitter Lex Verell tekent hierbij aan dat Nh1816 met verschillende scenario’s rekening houdt. 'We weten allemaal hoe groot de invloed van een natuurgebeurtenis kan zijn terwijl onze beleggingsportefeuille meer dan gemiddeld gevoelig is voor beursschommelingen. We zijn uitermate content over de voortdurende mooie omzetgroei die onlosmakelijk voortvloeien uit de hoge waarderingscijfers van zowel adviseurs als van verzekerden.’

Nh1816 Verzekeringen gelooft in de toegevoegde waarde van de adviseur. Verdere digitalisering van processen, productinnovaties en systeemimplementaties die de groei mogelijk maken zijn essentieel in ons distributiemodel. “In de loop van 2018 zullen door te voeren vernieuwing binnen Nh1816 resulteren in een helder en compleet aanbod van particuliere schadeproducten waarbij klant en adviseur op een transparante wijze webbased hun verzekeringen en schaden kunnen inzien, beheren en bewerken, aldus Verell.

Overige publicaties

Nh1816 ziet groei van 10% in eerste halfjaar en noteert premieomzet van €137 miljoen - AMweb
Nh1816 boekt 10% meer premie in eerste halfjaar - findinet

Naar boven