Nh1816 met afstand weer beste schadeverzekeraar Particulier IG&H PerfomanceMonitor

21 februari 2023

Hoe tevreden zijn intermediairs over de samenwerking met verzekeraars? Deze vraag staat centraal in het doorlopend PerformanceMonitor onderzoek van sectorexpert IG&H onder intermediairs in Nederland. Nh1816 is met een 8,6 met afstand weer de beste particulier schadeverzekeraar van Nederland volgens de adviseurs.

PerformanceMonitor

IG&H voert het onafhankelijk onderzoek uit onder intermediars in Nederland. Zij onderzoeken de tevredenheid over het primair proces, product, binnendienst, accountmanagement en digitale dienstverlening. 

Met kop en schouders

"...zien we dat Nh1816 er in 2022 ondanks alle marktuitdagingen (net als in voorgaande jaren) met kop en schouders bovenuit steekt. De particuliere schade-specialist wordt hierbij met name gewaardeerd om haar sterke producten en voorwaarden, digitale dienstverlening en mogelijkheden tot het aanbieden van maatwerk." (bron: amweb)

Waardering particulier schade in de markt

"De grootste toename van de waardering in de markt voor particuliere schadeverzekeringen is zichtbaar bij het thema product. Daarnaast investeren verzekeraars veel in de deskundigheid van hun medewerkers, wat zorgt voor een toename in de waardering voor accountmanagement en de binnendienst. Naast deskundigheid noemen veel adviseurs een meedenkende houding en mandaat om zaken op te lossen voor medewerkers van verzekeraars als een driver van performance." (bron: amweb)

Hoogste score

Adviseurs spreken zich het meest positief uit over de digitale dienstverlening en de persoonlijke benadering van Nh1816. Nh1816 heeft veruit de hoogste score van alle deelnemers op alle deelmarkten en probeert het werk van de adviseurs zo veel mogelijk te faciliteren. En daar zijn we trots op! Maar ook dankbaar voor. We zetten ons elke dag in om de beste te zijn. Dat onze aangesloten adviseurs dat bevestigen met deze waardering is de kroon op ons werk. Het bevestigt voor ons dat onze bewuste keuze om uitsluitend met adviseurs te werken nog steeds de juiste is.

 

Naar boven