Philpe Laurau met collega's

Overlijdensbericht - Oud directeur Philippe Laureau

10 juli 2018

Diep bedroefd hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van onze oud directeur

Philippe Laureau

Philippe is 33 jaar aan de Noordhollandsche van 1816 verbonden geweest.

Hij was onze directeur Brand- en Herverzekering. Zijn vele en goede internationale contacten bleken hierbij zeer waardevol.

Ook na zijn vertrek (2000) bleef hij nauw betrokken bij ons bedrijf.

Zijn charmante persoonlijkheid is een blijvende herinnering voor ons allen.

Wij wensen Irene, zijn kinderen en familie veel sterkte met het verlies.

Foto: Joke van Kesteren, hier geflankeerd door directie leden Philippe Laureau en IJs Feller

Naar boven