illustratie van premieverlaging

Premieverlaging voor bestaande en nieuwe verzekerden

15 november 2021

Als coöperatieve verzekeraar zonder externe aandeelhouders hebben wij geen belang bij winstmaximalisatie. We hebben de ruimte om premieverlagingen door te voeren voor het merendeel van onze verzekeringen, waar zowel bestaande als nieuwe verzekerden van profiteren.

Voor welke verzekeringen geldt een premieverlaging?​

  • Alle Casco en Beperkt Casco motorrijtuigverzekeringen
  • Pleziervaartuigenverzekering 
  • Inboedelverzekering 
  • Woonhuisverzekering 
  • Kostbaarhedenverzekering 
  • Inventarisverzekering 
  • Ongevallenverzekering 
  • Caravanverzekering 
  • Stacaravanverzekering  
  • Recreatiewoningverzekering 

Bekijk samen met je adviseur wat dit betekent voor jouw maandelijkse premie. De premieverlagingen zijn geldig vanaf de start van het nieuwe verzekeringsjaar voor je verzekering(en). Vanaf dat moment vind je het nieuwe polisblad met de nieuwe premies in de VerzekeringApp en Mijn Polissen omgeving. 

Bestaande en nieuwe verzekerden

We kiezen er bewust voor om onze premieverlagingen door te voeren voor zowel bestaande als nieuwe verzekerden, want wij hechten veel waarde aan solidariteit. Samen zijn we betrokken bij elkaar en onze samenleving. Hierbij sluiten wij niemand uit. Bovendien geven we vanuit de coöperatie Nh1816 een deel van onze winst terug aan de maatschappij, in de vorm van steun aan lokale goede doelen en maatschappelijk partners.  

Waarom krijgen niet alle verzekeringen een premieverlaging?

Een premieverlaging is alleen mogelijk wanneer er voldoende ruimte is tussen de ontvangen premie en het aantal betaalde schadevergoedingen. Schadevergoedingen betalen wij vanuit de premie-inkomsten; als we meer vergoedingen moeten betalen dan we aan premie ontvangen, wordt dat lastig. Dan kunnen we het ons niet veroorloven om de premie te verlagen.  

Bij een aantal rechtsbijstandverzekeringen is het aantal schadevergoedingen, onze ‘schadelast’, zodanig gestegen dat we genoodzaakt zijn de premie van deze verzekeringen beperkt te verhogen.

Naar boven