Remon Chattellon voor Nh1816 logo

Publicatie Staatscourant overdracht leven

11 juni 2024

Overdracht van rechten en verplichtingen uit overeenkomsten van levensverzekering ingevolge Afdeling 3.5.1a. van de Wet op het financieel toezicht (artikel 3:112, eerste lid, juncto artikel 3.120, eerste tot en met derde lid, van de Wet op het financieel toezicht)

 

  1. Onder verwijzing naar de publicatie in de Staatscourant van 22 maart 2024 nr. 8545 maakt N.V. Noordhollandsche van 1816, Levensverzekeringsmaatschappij, gevestigd te Oudkarspel, met KvK nummer 37136685 en kantoor houdend te Dorpsstraat 820, 1724 NT Oudkarspel aan polishouders bekend dat met instemming van De Nederlandsche Bank N.V. statutair gevestigd te Amsterdam, verleend bij besluit van 4 juni 2024 haar rechten en verplichtingen uit overeenkomsten van kapitaaluitvaartverzekering met ingang van 7 juni 2024 heeft overgedragen aan (Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij „’s-Gravenhage" U.A., gevestigd te 's-Gravenhage, met KvK nummer 27001014, en kantoor houdend te Anna van Saksenlaan 10, 2593 HT 's-Gravenhage in het kader van diens bedrijfsuitoefening vanuit een vestiging in Nederland.
     
  2. De in alinea 1 bedoelde overdracht heeft betrekking op alle overeenkomsten van kapitaal-uitvaartverzekering, die behoren of behoord hebben tot de portefeuille van N.V. Noordhollandsche van 1816, Levensverzekeringsmaatschappij.
     
  3. De overgang is voor alle betrokkenen van kracht geworden met ingang 7 juni 2024.
Naar boven