Schade door avondklokrellen? Bekijk veelgestelde vragen

3 februari 2021

Op 23 januari heeft de Rijksoverheid een avondklok ingesteld om het coronavirus verder in te dammen. Deze beslissing leidde in diverse steden tot veel onrust: de ‘avondklokrellen’. Hierbij is schade ontstaan aan publieke en private eigendommen. Heb jij schade opgelopen door de rellen? Dat is heel vervelend. We begrijpen dat je veel vragen hebt. Het Verbond van Verzekeraars informeert hierover op haar website: wij delen relevante veelgestelde vragen voor jou, als Nh1816 verzekerde.

Let op: Nh1816 Verzekeringen verzekert alleen particuliere schades. Meer weten over schade door de avondklokrellen voor bedrijven en ondernemers? Bekijk alle veelgestelde vragen op de website van het Verbond van Verzekeraars. Dit is de vereniging van verzekeringsmaatschappijen in Nederland. De organisatie fungeert als platform tussen de verzekeringssector en de maatschappij.

 1. Welke stappen moet ik doorlopen als ik schade heb?
  1. Het allereerste dat je moet doen als je met relschoppers te maken krijgt, is ervoor zorgen dat je zelf veilig bent. Zoek een plek op waar je geen gevaar loopt.
  2. Bel meteen daarna de politie voor hulp en om aangifte te doen. Eventueel kun je ook digitaal aangifte doen.
  3. Maak foto’s of camerabeelden om zoveel mogelijk bewijsmateriaal van de schade te verzamelen.
  4. Neem contact op met jouw financieel adviseur om te checken of de schade is gedekt op jouw polis.
  5. Kun je achterhalen wie de dader of organisator van de rellen is? Geef dat uiteraard door aan de politie. Vertel dit ook aan jouw financieel adviseur en/of verzekeraar. Nh1816 kan, nadat de politie een proces verbaal heeft opgemaakt, de relschopper aansprakelijk stellen en de uitgekeerde schade proberen te verhalen.
 2. Wordt schade door de avondklokrellen vergoed?
  Over het algemeen geldt dat de verzekerde schade, veroorzaakt door de rellen, is gedekt. Schade aan WA-verzekerde auto’s is niet verzekerd. Datzelfde geldt voor de meeste fietsen. Alle verzekeraars, ook Nh1816, proberen de uitgekeerde schade zoveel mogelijk te verhalen op de daders.

  Let op: welke dekking wij bieden voor schade kan per verzekering verschillen. Bekijk daarom goed welke verzekeringen jij hebt afgesloten en welke polisvoorwaarden daarbij horen. Hulp nodig? Neem gerust contact op met jouw financieel adviseur.
   
 3. Onder welke particuliere schadeverzekeringen valt de schade door rellen en plundering?
  De schade aan een woning of inboedel valt onder onze woonhuisverzekering of inboedelverzekering. Schade aan de auto valt onder de autoverzekering. Die schade is meestal wel verzekerd als er sprake is van een cascodekking. Heb je gekozen voor alleen een WA-dekking, dan is er geen dekking.

  Heb je vragen over jouw Nh1816 verzekeringen? Neem contact op met jouw financieel adviseur.
   
 4. De relschoppers hebben ook met vuurwerk gegooid en brand gesticht. Wordt vuurwerk- of brandschade aan een auto vergoed?
  Dat hangt ervan af welke Nh1816 Autoverzekering je hebt:

  Heb je een WA + Volledig Casco verzekering? Dan ben je meestal wel verzekerd tegen vuurwerk- en brandschade aan jouw auto.

  Heb je alleen een WA verzekering of een WA + Beperkt Casco verzekering? Dan ben je meestal niet verzekerd tegen vuurwerk- en brandschade aan jouw auto. Bij een WA + Beperkt Casco verzekering bieden we alleen dekking als jouw auto door vuurwerk daadwerkelijk in brand is gevlogen.

  Bekijk goed welke verzekering je hebt afgesloten: jouw financieel adviseur kan hierbij helpen.
   

 5. Wordt vuurwerk- of brandschade veroorzaakt door relschoppers aan een huis of inboedel vergoed?
  Heb je een Optimaal verzekering afgesloten voor jouw huis en/of inboedel? Dan vergoeden we de schade volgens onze polisvoorwaarden. Bekijk goed welke verzekering je hebt afgesloten: jouw financieel adviseur kan hierbij helpen.
   
 6. Wanneer ontvang ik een schadevergoeding?
  Wij kijken eerst of en in hoeverre de schade bij jou is verzekerd. Als er dekking is, vergoeden we de schade zo snel mogelijk. Daarna gaan we proberen de schade te verhalen op degene die de schade heeft veroorzaakt.
   
 7. Wanneer mag Nh1816 wettelijk gezien niet (meer) uitkeren?
  Als er sprake is van ‘oproer en binnenlandse onlusten’, in vaktermen ook wel ‘groot molest’ genoemd, mogen schadeverzekeraars volgens de wet geen dekking bieden. Maar daar is bij de avondklokrellen nog geen sprake van.
   
 8. Het Verbond van Verzekeraars wil dat de schade zoveel mogelijk op de relschoppers wordt verhaald. Hoe zit dat?
  Het Verbond van Verzekeraars, en wij als schadeverzekeraar, willen inderdaad graag de rekening daar neerleggen waar die hoort, maar helaas is dat wel een ingewikkeld proces. Allereerst moet de identiteit van de schadeveroorzaker(s) bekend zijn en dat kan al lastig zijn. We zijn hiervoor immers afhankelijk van de informatie die we krijgen van andere partijen, zoals politie en justitie. En als die identiteit bekend is, dan moet worden aangetoond dat deze relschopper die bepaalde schade heeft veroorzaakt. Schade verhalen is vaak een kwestie van de lange adem, maar we gaan het zeker proberen.
   
 9. Hoe werkt het verhalen van de schade op relschoppers?
  Zodra de identiteit van een relschopper bekend is, en justitie gaat bijvoorbeeld over tot strafvervolging, kunnen particulieren en bedrijven zich als benadeelde partij voegen in het strafproces. Maar voor ons als schadeverzekeraar is die mogelijkheid er niet. Wij moeten de relschopper via het civiele recht aansprakelijk stellen voor de veroorzaakte schade. Een strafrechtelijke veroordeling van de relschopper kan daarbij wel helpen.
   
 10. Het verhalen van de schade; doet Nh1816 dat vaak?
  Ja zeker. Bijvoorbeeld bij schade door een ongeluk dat is veroorzaakt door een dronken automobilist. Dat proces duurt lang, maar wij zien het als maatschappelijke plicht om schade te verhalen op degenen die daarvoor verantwoordelijk zijn. Bij de avondklokrellen is dat wel extra moeilijk, omdat er moet worden bewezen dat de relschopper de schade daadwerkelijk heeft veroorzaakt. Een veroordeling door de strafrechter kan dan helpen.
   
 11. Kan Nh1816 of het Verbond van Verzekeraars een schatting geven van de schade?
  Op dit moment is dat nog te vroeg. Het schatten van de schade is sowieso een lastige klus, omdat het hier niet om een normale schadegebeurtenis gaat, zoals bij een storm of een jaarwisseling. Het Verbond van Verzekeraars is nu afhankelijk van de cijfers die zij van alle verzekeraars krijgen. Dat kan even duren, want schadeclaims komen vaak pas later binnen.
   
 12. Welke (verzekerde) schade komt het meest voor?
  Bij alle Nederlandse verzekeraars, zoals Nh1816, komt alleen de private schade binnen. Hierbij gaat het om schade aan privé eigendommen, zoals huizen of auto’s. Schade aan publieke eigendommen, zoals bushokjes, gemeentegebouwen en stations komen bij verzekeraars niet binnen. Als schadeverzekeraar hebben wij geen zicht op schade aan zaken die niet zijn verzekerd of schade die pas later zichtbaar wordt. Wij noemen dat vervolgschade. Het kan vaak maanden duren voordat die schade goed kan worden ingeschat.
   
 13. Gaat mijn verzekeringspremie straks omhoog?
  De rellen alleen hebben geen directe invloed op de verzekeringspremies. Verzekeringen zijn er om incidenten op te vangen. Als schadeverzekeraar houden wij dan ook rekening met heel uiteenlopende gebeurtenissen. Dat varieert van individuele inbraakschades tot landelijke stormen en grootschalige incidenten.

Heb je vragen over jouw Nh1816 verzekeringen? Of wat je moet doen bij schade door de avondklokrellen? Neem contact op met jouw financieel adviseur.

Naar boven