logo van Adfiz

Vier nominaties Nh1816 in Adfiz Prestatie Onderzoek

3 januari 2019

Nh1816 heeft maar liefst vier nominaties op zak voor het Adfiz Prestatie Onderzoek. Of we ons daadwerkelijk de Beste Partner op het terrein van Verzekerbaarheid, Efficiency, Afhandelen claims of Particulier Schade mogen noemen wordt bekendgemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de brancheorganisatie op 10 januari.

Hartelijk dank

Wij bedanken alle adviseurs die een beoordeling hebben achtergelaten via het Adfiz prestatie onderzoek. De onderzoeksuitkomsten zijn een belangrijk criterium, naast prijs en voorwaarden. Het Adfiz Prestatie Onderzoek geeft doorlopend inzicht in de ervaringen van adviseurs met de prestaties van Nh1816.

Nh1816 gooit al jaren hoge ogen in het Adfiz-onderzoek. Met trots mogen wij ons al twaalf jaar op rij de Beste Schadeverzekeraar Particulier noemen! Deze nominaties zijn fantastisch en wellicht komt er een dertiende keer bij.

Kwaliteit dienstverlening

Sinds dit jaar werkt Adfiz nauw samen met onderzoeksbureau CYS. Ten opzichte van eerdere jaren is de opzet van het onderzoek aangepast om zo scherper inzicht te krijgen hoe adviseurs de kwaliteit waarderen. Hiermee wil de brancheorganisatie concretere handvatten bieden om de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren.

Actuele onderwerpen

Actuele onderwerpen worden nadrukkelijk meegenomen in het onderzoek. Dat zijn dit jaar de thema’s Verzekerbaarheid, Efficiency en Afhandelen Claims. Hiervoor worden tijdens de nieuwjaarsreceptie van Adfiz de themaprijzen ‘Beste Partner’ uitgereikt. De winnaars in de diverse productcategorieën worden niet meer zoals voorheen extra in het zonnetje gezet.

Nominaties Nh1816

Beste Partner Verzekerbaarheid: Nh1816 Verzekeringen, De Vereende, Nationale Nederlande
Beste Partner Efficiency: Nh1816 Verzekeringen, DELA, TAF
Beste Partner Afhandelen claims: Nh1816 Verzekeringen, Movir, Klaverblad
Beste Schade Particulier: Nh1816 Verzekeringen, Goudse, Noorderlinge

Naar boven