omgevallen boom op auto door storm

Stormschade door omgevallen bomen of afgebroken takken. Wie is aansprakelijk voor de schade?

10 januari 2023

Steeds vaker zien we beelden in het nieuws van omgewaaide bomen en afgebroken takken. De wind en met name de sterkte van de wind kan ons soms verrassen. Wat nu als het jouw auto is onder de omgewaaide boom op het journaal? Of het is jouw boom die op de auto van de buurman ligt? Als storm schade aanricht, wie gaat die schade vergoeden?

Onrechtmatige daad

Om goed uit te kunnen leggen of er, naast de storm, iemand schuld heeft, is het goed om te weten wat de wet hierover zegt. In het geval van aansprakelijk stellen kijken we naar art. 6:162 van het Burgerlijk Wetboek de onrechtmatige daad. Een onrechtmatige daad betekent dat je iets doet of juist niet doet dat in strijd is met de wet of met wat er maatschappelijk verwacht mag worden. In geval van een omgewaaide boom of afgewaaide tak gaat het om een maatschappelijke verwachting, de boom zorgplicht.

Boom zorgplicht

Een boom heeft zorg en verzorging nodig. Een boom in de tuin? Dan wordt er van je verwacht dat je: 

 • Regelmatig snoeit 
 • De gezondheid in de gaten houdt 
 • Actie onderneemt wanneer dat nodig is

Wie moet bewijzen wat de oorzaak van de omgewaaide boom of afgewaaide tak is? 

Dat is de schadelijdende partij. In de praktijk is dit vaak niet eenvoudig. Het principe wie eist, bewijst is hier van toepassing. Twijfel je of je voldoende bewijs hebt? Jouw adviseur kan je, eventueel samen met Nh1816, verder helpen.

Stormschade of aansprakelijkheid schade?

Nog even terug naar die omgevallen boom op een auto. Is dit het gevolg van storm? Of is er sprake van een onrechtmatige daad door onvoldoende onderhoud? In beide gevallen adviseren wij om de schade in te dienen bij Nh1816 als er polis dekking voor de schade is. Wij beoordelen de schade, keren uit en stellen aansprakelijk als dat mogelijk is.

Stormschade

De Nh1816 Autoverzekering biedt twee opties waarbij jouw auto is verzekerd tegen stormschade: beperkt en volledig casco. Is de auto uitsluitend WA verzekerd? Dan is stormschade aan de auto niet gedekt. Deze WA-verzekering biedt alleen dekking bij schade die jij toebrengt met jouw auto aan motorvoertuigen van anderen. Op de beperkt casco dekking is schade als gevolg van storm verzekerd. Dit betreft het omwaaien van het motorvoertuig zelf of het waaien van door de storm losgeraakte zaken of voorwerpen op of tegen het motorvoertuig.

Er kan natuurlijk ook stormschade zijn aan je huis, dak, schutting of tuinmeubelen door omgewaaide bomen of afgewaaide takken. Een omgewaaide schutting, afgewaaide en/of kapotte dakpannen en schade aan tuinmeubelen komen ook veel voor bij storm. In beide gevallen meld je de schade op de inboedel- of woonhuisverzekering. Onze dekkingen Optimaal en Extra uitgebreid bieden allebei dekking bij stormschade.

Aansprakelijkheid schade

Is de omgewaaide boom of tak niet van je eigen boom? Dan kun je mogelijk de eigenaar van de boom aansprakelijk stellen. Dien hiervoor de schade in bij je verzekeraar. 

De schade wordt getoetst aan een aantal regels:  

 • Er moet sprake zijn van schuld (toerekenbaarheid) 
 • Er is schade toegebracht 
 • Er is een verband tussen de onrechtmatige daad en de schade  

Voldoet het schadegeval aan de regels? Dan kan de juridisch eigenaar van de boom aansprakelijk gesteld worden. Het aansprakelijk stellen doet Nh1816 namens haar verzekerden als de verzekerde tegen stormschade is verzekerd.  

Als vertegenwoordiger van de schadelijdende partij moeten wij dan wel, zoals eerder gezegd, aantonen dat er sprake was van achterstallig onderhoud waardoor de boom is omgevallen of de tak is afgewaaid.

Stormschade: wat nu?

Het heeft gestormd en nu is je huis, inboedel, auto of caravan beschadigd geraakt. Dat is heel vervelend! Om zo snel mogelijk naar een oplossing toe te werken, volg je onderstaand stappenplan:  

 1. Maak foto’s van de schade 
  Deze kunnen van pas komen bij de schadeafwikkeling.   

 1. Voorkom verdere schade 
  Is bijvoorbeeld het dak van jouw huis beschadigd? Dan is het belangrijk om er snel voor te zorgen dat het dak weer dicht wordt gemaakt. Dit hoef je niet zelf te doen: schakel een reparateur in. Je bent vrij in jouw keuze voor een herstelbedrijf. Heb je een huurhuis? Neem dan snel contact op met de verhuurder: hij of zij is verantwoordelijk voor het herstel van de schade. 

 1. Meld de schade 
  Maak melding van de schade bij jouw adviseur. Dit kan ook via de VerzekeringApp of Mijn-Polissen omgeving. Hij of zij kan jou verder adviseren en helpen om de schadeafwikkeling snel in gang te zetten. Krijg je jouw adviseur even niet te pakken, bijvoorbeeld in het weekend? Als er onmiddellijk actie nodig is, kun je ons noodhulpnummer bellen.

Hoe hoog is het eigen risico bij stormschade?

Dat is afhankelijk van het soort verzekering en de gekozen dekking. Daarnaast kun je ook kiezen voor een hoger eigen risico, zodat de verzekering goedkoper wordt. Twijfel je of het claimen van de schade wel in jouw voordeel is? Overleg dan met je adviseur. Hij kan je informeren over het eigen risico bij stormschade in jouw situatie.

Stormschade voorkomen

We hebben een aantal tips voor je op rijtje gezet. Meer informatie over wat wij uitkeren bij stormschade vind je in onze blog.

Vraag jouw adviseur om hulp en advies

Heb je interesse in (één van) bovenstaande verzekeringen? Jouw adviseur kan jou hierbij helpen.

Let op: de polisvoorwaarden van onze Nh1816 verzekeringen zijn altijd leidend om te bepalen of er sprake is van dekking bij (storm)schades.

Naar boven