Wat keert Nh1816 uit bij stormschade?

11-9-2017

Het weer wordt steeds extremer. Schade door storm komt steeds vaker voor en ook in een hevigere vorm.

Hoe gaat Nh1816 en andere verzekeraars om met stormschade aan uw huis, uw inboedel, auto en caravan?

Stormschade aan uw huis – Wat nu?

Bij schade door storm is de eerste prioriteit om verdere schade te voorkomen. Bij een deels afgeblazen dak moet u er eerst voor zorgen dat het dak weer dicht wordt gemaakt. Dit hoeft u niet zelf te doen, daarvoor schakelt u een reparateur in. Maak altijd foto’s van de schade, dit kan later van pas komen bij de schadeafwikkeling. U bent vrij in uw keuze voor een herstelbedrijf. U neemt contact op met uw verzekeringsadviseur om de schade te melden. Is het weekend en krijgt u uw adviseur niet te pakken, maak dan een melding rechtstreeks bij Nh1816 via het noodhulpnummer of gebruik mijn polissen of de VerzekeringApp.

Heeft u een huurhuis? Maak ook dan foto’s van de schade en probeer verdere schade te voorkomen. Neem vervolgens contact op met de verhuurder. Zij zullen ervoor zorgen dat hulp wordt ingeschakeld en de schade wordt hersteld.


De meeste woonhuisverzekeringen bieden dekking tegen schade. Nh1816 heeft twee woonhuisverzekeringen waar u uit kunt kiezen: de Woonhuisverzekering Extra Uitgebreid en de Woonhuisverzekering Optimaal. Beide verzekeringen bieden een goede dekking tegen stormschade. Er geldt voor beide wel een extra eigen risico van 0,2 procent van de herbouwwaarde, met  een minimum van 225 euro en een maximum van 450 euro.

Veel verzekeraars hanteren een eigen risico voor stormschade, meestal tussen 225 en 500 euro. Bij Nh1816 is uw eigen risico maximaal 450 euro. U kunt dit eigen risico afkopen tegen 15% extra premie.

Ook stormschade aan uw inboedel standaard verzekerd

Ook uw inboedel kan beschadigd raken door storm. Uw koop- of huurwoning is bijvoorbeeld door stormschade niet meer waterdicht, waardoor regenwater of andere neerslag binnendringt. De (water)schade kunt u indienen op de inboedelverzekering. Nh1816 biedt u de keuze uit twee inboedelverzekeringen met een Extra Uitgebreid of Optimaaldekking. Beide bieden dekking voor schade aan uw inboedel door storm.

Is stormschade aan de auto verzekerd?

Stormschade is bij de autoverzekering van Nh1816 verzekerd als uw auto WA + beperkt casco of WA + casco verzekerd is. Bij uitsluitend de WA verzekering wordt de schade niet uitgekeerd, omdat deze dekking uitsluitend schade dekt die u toebrengt aan anderen, schade aan uw eigen voertuig is bij WA niet gedekt. Onder stormschade wordt onder andere verstaan het omvallen van een boom door een storm. In de meeste gevallen zal hierbij sprake zijn van een total loss. Bij schade schakelt Nh1816 vaak een expert in om de hoogte van het schadebedrag vast te stellen.

Hoe zit het met de caravan en stormschade?

Ook op de caravanverzekering van Nh1816 is schade door storm standaard meeverzekerd  Stormschade komt namelijk nogal eens voor. Vooral op vakantie in bepaalde delen van Europa hebt u een verhoogde kans op hagel- en stormschade. Het gebied rond het populaire Gardameer is bijvoorbeeld een plek waar vaak schades ontstaan aan caravans.

Over stormschade hoeft u zich geen zorgen te maken. Als u zich ook wilt verzekeren tegen hagelschade kunt u dat bij ons aanvullend verzekeren.

Voor alle details van onze schadeverzekeringen raden wij u aan de polisvoorwaarden en verzekeringskaarten te raadplegen