met jouw kantoor

Samen betrokken

Als coöperatieve verzekeraar willen wij kwetsbare mensen en maatschappelijke projecten een steuntje in de rug bieden. Samen met jouw kantoor en onze verzekerden. Door maatschappelijke projecten en initiatieven te steunen die hulp goed kunnen gebruiken.
 

Voorwaarden aanvraag

 • Ondersteuning aan lokale goede doelen en initiatieven. Gericht op ondersteuning bij:
  • Hulp bij primaire behoeften, zoals voedsel, kleding en onderdak;
  • Bevorderen van mentale en fysieke gezondheid;
  • Veiligheid van bijvoorbeeld leden en hun gezin;
  • Educatie & talentontwikkeling;
  • Culturele voorstellingen, evenementen of initiatieven;
  • Ondersteunen van lokale ondernemers bij hun hulp aan goede doelen en initiatieven.
 • Lokale besteding
  De donatie is lokaal bestemd (straal circa 25 km van jouw kantoor) en draagt bij aan het welzijn in de regio. Initiatieven met religieuze en politieke doelstellingen komen niet in aanmerking.
 • ANBI-status
  Het goede doel heeft een ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Geef in de motivatie aan of ANBI-status wel of niet aanwezig is.
 • Periode
  De donatie wordt in hetzelfde jaar aangevraagd als het jaar waarin deze wordt uitgekeerd en besteed aan het opgegeven doel. Zolang het budget vanuit Nh1816 toereikend is, worden aanvragen behandeld.
 • Je draagt met jouw kantoor ook bij aan het lokale initiatief
  Dit kan zowel fysieke aanwezigheid als financiële ondersteuning zijn. Neem dit mee in jouw motivatie.

Stuur jouw aanvraag in!

Naar boven