Samenwerken met

Nh1816 Verzekeringen

Nh1816 Verzekeringen is overtuigd van de waarde van het intermediair. Ook bij de advisering van particuliere schadeverzekeringen. In die overtuiging zijn wij één van de laatste verzekeraars die het intermediaire distributiemodel volledig omarmen. Wij geloven dat dit het goede model is. De adviseur staat naast de klant en wij als verzekeraar staan als business partner naast de adviseur.

Daarom kijkt Nh1816 Verzekeringen zelfbewust naar de concurrentie van internetverzekeraars. Verzekeringsadviseurs selecteren het aanbod voor hun klanten beter dan wie ook. Wie naar ‘autoverzekering’ googelt, krijgt honderdduizenden hits. Het is onmogelijk voor een consument om daaruit het voor hem beste aanbod te selecteren. Er zitten meer aspecten aan een (auto)verzekering dan alleen een voordelige premie. En dus is een consument die advies op prijs stelt naar onze overtuiging beter af met de dienstverlening van een verzekeringsadviseur. 

Local hero

Nh1816 vindt dat een verzekeringsadviseur dichtbij en naast de klant moet staan. Idealiter maakt die adviseur dan ook deel uit van een lokale of regionale gemeenschap en is daarin actief. Hij kent zijn klanten en  onderhoudt met hen een proactieve relatie. Dit profiel vertalen wij graag met het begrip ‘local hero’.

Samenwerking

Nh1816 vindt het belangrijk dat de filosofie en de marktbenadering van een kantoor - en daaruit voortvloeiend de bedrijfsvoering - aansluit bij die van Nh1816 Verzekeringen. Alleen dan kan er sprake zijn van een wederzijds profijtelijke samenwerking en kunnen de voordelen van het intermediaire distributiemodel optimaal worden benut.

Adviseren i.p.v. administreren

Nh1816 propageert advisering en klantbenadering boven ‘administreren’. Een efficiënte en papierloze administratie - ook richting de klant - heeft de voorkeur boven de traditionele manier van werken. Nh1816 biedt dan ook digitale polissen aan en gebruikt internet in het administratieve verkeer tussen Nh1816 en de met haar samenwerkende adviseurs.

Kennismaken?

Herkent u zich in onze overtuigingen? Dan nodigen wij u uit om verder kennis met ons te maken. Vul het contactformulier in en onze accountmanager komt ons verhaal graag persoonlijk toelichten. Of stuur een bericht naar info@nh1816.nl.

Private label

In onze overtuiging verzekert een consument zich niet bij Nh1816 Verzekeringen, maar primair bij een verzekeringsadviseur. Die adviseert, bemiddelt, is de vraagbaak en financiële coach voor de klant. En hij bouwt en onderhoudt de relatie met de klant.

In de beleving van de klant is zijn adviseur degene ‘bij wie hij verzekerd is’. Het Nh1816 private label concept zorgt er voor dat de uitingen die de klant over zijn verzekeringen ontvangt, een uiting van de adviseur is en niet van een ‘anonieme’ verzekeraar.  

Wilt u weten hoe het Nh1816 Private Label Concept kan bijdragen aan uw merkbeleving bij de klant? Neem dan contact met ons op.

Kwaliteit in service en dienstverlening

Assurantieadviseurs vinden Nh1816 Verzekeringen de ‘Beste Schadeverzekeraar’ om zaken mee te doen! De uitkomsten van de Adfiz Kwaliteitsonderzoeken spreken dan ook duidelijke taal. Het is een waardeoordeel van onze businesspartners over onze kwaliteit in service en dienstverlening.

Ook de mening van onze verzekerden telt. Daarom meten wij continu de klanttevredenheid van uw en onze klanten in een door Feeddex uitgevoerd Klanttevredenheidsonderzoek. De uitkomsten daarvan geven aan dat Nh1816 verzekerden met een gemiddeld rapportcijfer van 8,9 bovengemiddeld tevreden zijn met de gecombineerde service en dienstverlening van hun adviseur en Nh1816 Verzekeringen.

Wilt u meer weten wat Nh1816 Verzekeringen als business partner voor uw kantoor kan betekenen? Vul het contactformulier in of stuur een e-mail naar info@nh1816.nl    

Efficiënt werken met Nh1816 Verzekeringen

Nh1816 Verzekeringen is ervan overtuigd dat internet kan en moet worden gebruikt in de communicatie tussen de klant, de verzekeringsadviseur en de verzekeraar. Dat levert efficiencyvoordelen en dus kostenbesparingen op, waardoor het concurrentievoordeel met alle vormen van directe verkoop in de verzekeringsmarkt wordt behouden.

Wij investeren dan ook veel in een excellente en efficiënte dienstverlening aan het intermediair. Met als resultaat het meest gebruiksvriendelijke extranet in de markt, het Nh1816 Internet Portaal. Al het administratieve verkeer tussen Nh1816 Verzekeringen en de samenwerkende kantoren verloopt langs dat portaal: offertes, aanvragen, mutaties, voorlopige dekkingen, schademeldingen, borderellen, rekeningcouranten etc. Maar het portaal is ook een informatiebron voor de ondernemer: premie/schade statistieken, rendementsoverzichten, managementinformatie etc. 

Het ideaal van de Nh1816 Verzekeringen is snelle, doelmatige en volledige papierloze informatie uitwisseling tussen de klant, zijn verzekeringsadviseur en de verzekeraar. Daarom stellen wij klanten in staat hun polisadministratie online te beheren. Inclusief het leveren van digitale polissen. Ook is met de unieke VerzekeringApp alle relevante informatie voor de klant mobiel beschikbaar voor Apple en Android smartphones en tablets.

Onze know how over efficiënt werken delen wij graag met onze business partners. Wij kijken samen met de ondernemer naar zijn bedrijfsvoering en adviseren hem desgevraagd over keuzes en maatregelen die zijn werkprocessen kunnen verbeteren.      

Nh1816 Verzekeringen loopt bij deze ontwikkelingen voorop in de verzekeringsmarkt. Wilt u meer weten over het Nh1816 Internet Portaal of over wat wij voor u kunnen betekenen bij procesautomatisering?

Vul het contactformulier in en onze accountmanager komt ons verhaal graag persoonlijk toelichten. Of stuur een bericht naar info@nh1816.nl  

Naar boven