klantenservicemedewerker glimlachend aan de telefoon

Nh1816 verruimt dekking bij schade door overstroming

10 december 2021

De overstromingen in Limburg hadden een enorme impact op ons allemaal. Door de wereldwijde klimaatverandering blijft het risico op overstromingen in Nederland hoog. Daarom verruimen wij per 1 januari 2022 onze dekking bij schade door een overstroming.  

Wél verzekerd: overstroming van niet-primaire waterkering

Waterkeringen zijn objecten, werken of constructies die water kunnen tegenhouden in geval van hoogwater. Wij bieden dekking voor schade door een overstroming door het bezwijken, overlopen of falen van niet-primaire waterkeringen, die niet zijn opgenomen in de Waterwet. 

Niet verzekerd: overstroming van primaire waterkering

We bieden géén dekking voor schade door een overstroming door het bezwijken, overlopen of falen van een primaire waterkering, ook niet als deze is ontstaan door het bezwijken, overlopen of falen van een niet-primaire waterkering. Alle primaire waterkeringen zijn wel opgenomen in de Waterwet; ze beschermen ons land tegen buitenwater, zoals de zee, de grote rivieren of het IJsselmeer. Als deze overstromen, kan de overheid bijspringen met hulp: vergoedingen via de overheid zijn een vangnet voor niet verzekerde en niet verzekerbare schade.   

Wat bedoelen wij met ‘overstroming’?

Water uit rivieren, meren, sloten of kanalen dat een woning is binnengedrongen door het onvoorzien bezwijken, overlopen of falen van dijken, kaden, sluizen of andere niet-primaire waterkeringen. Het maakt daarbij niet uit of de overstroming de oorzaak of het gevolg is van een gebeurtenis die door je verzekering gedekt wordt. Let op: schade door een overstroming van een primaire waterkering door het bezwijken, overlopen of falen van een niet-primaire waterkering is niet verzekerd.    

Voor welke verzekeringen geldt deze dekking? 

De overstromingsdekking van niet-primaire waterkeringen geldt per 1 januari 2022, voor: 

Meer informatie 

Heb je vragen? Neem contact op met je adviseur. Hij of zij helpt je graag verder! 

Naar boven